เทิดทูนพระมหากษัตริย์

sudarat1611 profile image sudarat1611
[Archived]
 ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ ทรงเปรืองปราชญ์ราชกวีคีตศิลป์ พระผู้เป็นพลังของแผ่นดิน ไทยทั่วถิ่นจงรักเเละภักดีเฉลิมพระชนฉลองราชปราชญ์กษัตริย์ น้อมมนัสถวายพระพรธทรงศรี ภูมิพลมหาราชาองค์จักรี สดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ นศท. สุดารัตน์  บุญรินทร์ ชั้นปีที่ 2  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  
ความคิดเห็น