เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

fern111039 profile image fern111039
[Archived]
  ขอพ่อหลวงมีพระวรกายที่แข็งแรงอยู่เป็งมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทย ขอพ่อจงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองพ่อหลวงตราบนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ     นศท.หญิง จิตติมา เมืองจันทร์ ชั้นปีที่2  โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
ความคิดเห็น