เทิดทูนพระมหากษัตริย์

jennarong2539 profile image jennarong2539
[Archived]
ขอให้พ่อมีพระวรกายที่แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอพระองค์หายจากอาการประชวร  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นศท. เจนณรงค์  กระบวนศรี ชั้นปีที่2  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
ความคิดเห็น