เทิดทูนพระมหากษัตริย์

jennarong2539 profile image jennarong2539
[Archived]
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงมีอายุยิ่งยืนนาน                                      นศท.อภิชาติ  ประครองพันธ์                                                   ชั้นปีที่ 2                                         โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
ความคิดเห็น