ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 6 กพ.57

pran48 profile image pran48
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
ความคิดเห็น
pran48 profile image pran48
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
pran48 profile image pran48
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
pran48 profile image pran48
พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
pran48 profile image pran48
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน
pran48 profile image pran48
ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
pran48 profile image pran48
เรารักในหลวง
pran48 profile image pran48
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
pran48 profile image pran48
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
pran48 profile image pran48
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
pran48 profile image pran48
ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็น ว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย
pran48 profile image pran48
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

pran48 profile image pran48
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
pran48 profile image pran48
ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็น ว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย
pran48 profile image pran48
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
pran48 profile image pran48
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
pran48 profile image pran48
ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็น ว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย
pran48 profile image pran48
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
pran48 profile image pran48
คนไทยกราบไหว้พระมหากษัตริย์ เพราะ คุณความดี ที่ทรงมีต่อคนไทย และ ผืนแผ่นดินไทย คนไทยตระหนักดีว่า พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักมากว่า 60 ปี ทรงคิด ทรงสร้าง ทรงลงมือทำ โครงการต่างๆ มากมาย ที่แม้แต่รัฐบาลยังไม่ยอมทำเพื่อประชาชน
pran48 profile image pran48
คนไทยกราบไหว้พระมหากษัตริย์ เพราะ คุณความดี ที่ทรงมีต่อคนไทย และ ผืนแผ่นดินไทย คนไทยตระหนักดีว่า พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักมากว่า 60 ปี ทรงคิด ทรงสร้าง ทรงลงมือทำ โครงการต่างๆ มากมาย ที่แม้แต่รัฐบาลยังไม่ยอมทำเพื่อประชาชน
pran48 profile image pran48
พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
pran48 profile image pran48
พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
pran48 profile image pran48
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

pran48 profile image pran48
 จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา

pran48 profile image pran48
 จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา

pran48 profile image pran48
 จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา

pran48 profile image pran48
 จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา

pran48 profile image pran48
น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

pran48 profile image pran48
น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

pran48 profile image pran48
 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

pran48 profile image pran48
  ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข

pran48 profile image pran48
  ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข

pran48 profile image pran48
  รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

pran48 profile image pran48
  ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรงตลอดไป

pran48 profile image pran48
  ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรงตลอดไป

pran48 profile image pran48
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

pran48 profile image pran48
พ่อของแผ่นดินไทย

pran48 profile image pran48
พ่อของแผ่นดินไทย

pran48 profile image pran48
พ่อของแผ่นดินไทย

pran48 profile image pran48
พ่อของแผ่นดินไทย

pran48 profile image pran48
 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

pran48 profile image pran48
 ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล

pran48 profile image pran48
 ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล

pran48 profile image pran48
 ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล

pran48 profile image pran48
 ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล

pran48 profile image pran48
ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข

pran48 profile image pran48
รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

pran48 profile image pran48
พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย

pran48 profile image pran48
พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย

pran48 profile image pran48
พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย

pran48 profile image pran48
ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล

saranyoo profile image saranyoo

800

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

801

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

802

โครงการพระราชดำริทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

803

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

804

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

805

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

806

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

807

ธงชาติไทยมี สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

808

รักชาติ รักแผ่นดิน รักพ่อของคนไทย

809

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

810

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

811

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

812

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

813

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

814

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดีด้วยพระบารมีของทั้ง พระองค์

815

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

816

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหายผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

817

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

818

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

819

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

820

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

821

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

822

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

823

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

824

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

825

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

826

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

827

ด้วยพระบารมีเราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

828

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

829

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

830

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

831

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ

832

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

833

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

834

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์

835

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

836

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

837

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

838

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

839

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรมย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

840

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

841

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

842

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา

843

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

844

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอพึงละเว้นการทำชั่ว

845

เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

846

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

847

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดินหยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

848

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อนช่วยชาติฟื้น

849

คืนจากวิกฤตินานาประการต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง

850

เพียงพอ” “พออยู่พอกินทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน

851

ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าสูงนักมักจะลิ่วไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาล

852

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ภูมิพล” (“ภูมิหมายถึงแผ่นดิน )

853

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

854

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

855

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

856

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

857

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

858

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

859

ธงชาติไทยมี สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

860

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

861

ราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

862

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

863

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

864

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใดศาสนาใด

865

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด

866

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ

867

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

868

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระมั่นคงและสมบูรณ์

869

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

870

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

871

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

872

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

873

.ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

874

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย

875

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน

876

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

877

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา

878

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

879

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

880

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใดมีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี

881

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

882

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย

883

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป

884

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

885

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อทรงเสด็จไปบำรุงสุข

886

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

887

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

888

โครงการพระราชดำริทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

889

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

890

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

891

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุกมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

892

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

893

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

894

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ

895

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร

896

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง

897

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

898

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

899

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

900

เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง

901

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

902

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

903

เพียงพอ” “พออยู่พอกินทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าสูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล

904

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ภูมิพล” (“ภูมิหมายถึงแผ่นดินพลหมายถึงกำลังหรือพลัง)เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการ กอบเรา้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

905

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้นแต่เป็นการรักษา

906

เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

907

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

908

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

909

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

910

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

911

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระมั่นคงและสมบูรณ์

912

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

913

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

914

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

915

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

916

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

917

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

918

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

919

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

920

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

921

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

922

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์

923

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

924

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

925

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

926

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

927

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรมย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

928

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

929

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

930

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา

931

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

932

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

933

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใดมีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี

934

ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

935

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

936

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน

937

ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ

938

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา

939

รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด

940

ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

941

แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด

942

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี

943

ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ

944

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

945

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง

946

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

947

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

948

ในหลวงคือพ่อของปวงประชา

949

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

950

พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

951

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน

952

ทรงติดตามสถานการณ์ภาคใต้อย่างใกล้ชิด

953

ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ

954

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

955

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง

956

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

957

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

958

ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดี

959

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

960

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน

961

ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ

962

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา

963

ประเทศชาติจะพ้นวิกฤตเมื่อ คนไทยหันหน้าเข้าหากัน ร่วมสร้างความสมานฉันท์

964

ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ร่วมในกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน

965

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

966

รักเมืองไทยต้องสามัคคีรวมพลังกัน เพื่อประเทศไทยก้าวหน้า

967

จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน

968

รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

969

เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ก่อนจะสายเกินไป

970

อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

971

ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด

972

ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ

973

เราจะสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติของเรา

974

พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา

975

ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ

976

ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว

977

หันหน้าเข้าหากัน คนไทยรักกัน

978

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

979

ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม

980

ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวงและร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง

981

อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน

982

ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี

983

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

984

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ

985

เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว

986

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

987

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

988

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

989

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

990

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

991

ขอให้พระองทรงพระเชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่กับชาวไทยตลอดไป

992

ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใช้ใต้พระบาทตลอดกาลนาน

993

ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

994

พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล

995

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด

996

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

997

ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

998

พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล

999

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด

1000

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

โดย ฉก.ร.๒๕

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 20 ก.พ. 57 50 อ่าน 8,804 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 20 ก.พ. 57 50 อ่าน 9,542 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 15 ก.พ. 57 50 อ่าน 9,042 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 15 ก.พ. 57 50 อ่าน 8,728 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา