ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 19 ก.พ.57

pran48 profile image pran48
 สามัคคีกันไว้เพื่อพ่อหลวง 

ความคิดเห็น
pran48 profile image pran48
คำพ่อสอนจงจำไว้และปฏิบัติตาม 

pran48 profile image pran48
พระบารมีพ่อกว้างไกลแผ่ไผศาล 

pran48 profile image pran48
พระทรงหนุนเกื้อปวงชนชาวไทย 

pran48 profile image pran48
 พ่อหลวงทรงเป็นนักพัฒนา 

pran48 profile image pran48
 ทรงเป็นมหาบพิธที่สถิตในดวงใจของคนไทย 

pran48 profile image pran48
เสด็จพ่อทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ 

pran48 profile image pran48
ชาวสยามโชคดีที่มีพ่อหลวงที่ห่วงใยประชาชน 

pran48 profile image pran48
 ทรงงานหนักเพื่อคนไทย 

pran48 profile image pran48
  รักกันไว้เถิดเพื่อพ่อหลวงของเรา 
pran48 profile image pran48
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

pran48 profile image pran48
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

pran48 profile image pran48
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

pran48 profile image pran48
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

pran48 profile image pran48
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

pran48 profile image pran48
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

pran48 profile image pran48
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

pran48 profile image pran48
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

pran48 profile image pran48
ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

pran48 profile image pran48
แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
pran48 profile image pran48
ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อประเทศไทยของเรา 


pran48 profile image pran48
รักประเทศไทยต้องรักในหลวง 


pran48 profile image pran48
 มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานให้รักพระเจ้าแผ่นดิน 

pran48 profile image pran48
ประเทศไทยมีวิกฤติทุกครั้งท่านแก้ให้ 

pran48 profile image pran48
 เหน็จเหนื่อยเพียงใดท่านไม่เคยย่อท้อ 


pran48 profile image pran48
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง 

pran48 profile image pran48
ประเทศไทยโชคดีที่มีพระเจ้าอยู่หัว 

pran48 profile image pran48
ทรงเป็นกษัตริย์คู่บ้านคู่เมือง 

pran48 profile image pran48
ท่านทรงงานหนักเพื่อคนไทย 

pran48 profile image pran48
ไม่ว่าพระองค์ท่านจะเหนื่อยเพียงไรบ้านเมืองที่สงบสุขเท่านั้นที่พระองค์จะหายเหนื่อย

pran48 profile image pran48
 ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

pran48 profile image pran48
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย๓. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

pran48 profile image pran48
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

pran48 profile image pran48
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

pran48 profile image pran48
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

pran48 profile image pran48
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคลpran48 profile image pran48

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

pran48 profile image pran48

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคลpran48 profile image pran48

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย


pran48 profile image pran48

 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร 

pran48 profile image pran48

 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

pran48 profile image pran48
 ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

pran48 profile image pran48
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย๓. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

pran48 profile image pran48
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

pran48 profile image pran48
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

pran48 profile image pran48
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

pran48 profile image pran48
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคลpran48 profile image pran48
 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

pran48 profile image pran48
 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

pran48 profile image pran48
  มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานให้รักพระเจ้าแผ่นดิน 

pran48 profile image pran48
 ประเทศไทยมีวิกฤติทุกครั้งท่านแก้ให้ 

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 20 ก.พ. 57 50 อ่าน 8,806 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 20 ก.พ. 57 50 อ่าน 9,546 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 15 ก.พ. 57 50 อ่าน 9,043 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 15 ก.พ. 57 50 อ่าน 8,730 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา