ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 21 ก.พ. 57

pran48  profile image pran48
พระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลประชาชนความเป็นอยู่และทุกข์สุขของประชาชนชองท่านตลอดมา พระองค์ทรงห่วงใยพวกเราเสมอ พวกเราจงมาร่วมกันปกป้องพระองค์ และต่อต้านพวกล้มสถาบันกัน
ความคิดเห็น
pran48  profile image pran48
ไม่ว่าภาษาอะไร เราเป็นคนไทย มีในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดิน

service_division2013 profile image service_division2013

1 ขอพระองค์ ทรงมีพระเกษมสำราญ ตลอดไปด้วยเทอญ 

2 เรารักพ่อหลวง

3 ขอพระองค์ทรงพระเจริญตลอดไป

4 ขอให้ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

5 พระบารมีอันแผ่ไพศาล  
6 ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
 

7 พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
8 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
9 ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรเร็ววัน
10 ขอพระองค์อยู่คู่ชาวไทยยิ่งยืนนาน

11 พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
12จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของพระองค์ 
13 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 
14 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
15 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

16 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 

17 ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจของชาวไทยตลอดไป
18 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

19 ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย

20 หยุดทำลายบ้านเมือง  เพื่อถวายในหลวง

pran48  profile image pran48
-ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย
-พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
-คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
-รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทยเพื่อพ่อของเรา
-ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย
pran48  profile image pran48
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 20 ก.พ. 57 50 อ่าน 8,806 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 20 ก.พ. 57 50 อ่าน 9,546 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 15 ก.พ. 57 50 อ่าน 9,043 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 15 ก.พ. 57 50 อ่าน 8,731 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา