อุแม่เจ้าเหมือนสมัครสอบเป็นผู้บริหาร(ซี7)เลย

guest profile image guest
ใบสมัครเหมือนกับสอบเป็นซี7เลย(ผู้บริหาร) ไหนบอกว่าสอบเปลี่ยนสายงานจาก1-2 เป็นเริ่มจาก 3 นี่เหมือนสอบเปลี่ยนไปเป็นผู้บริหารเลย และในใบประกาศสอบคงไม่มีใครหรอกที่อยุ่ในตำแหน่งผู้บริหารหรีือผู้เชี่ยวชาญจะลดตำแหน่งตัวเองลงมาหรอก
เลยไม่เข้าใจว่าจะสอบเปลี่ยนสายงานหาผู้ปฏิบัติหรือจะสอบเปลี่ยนสายงานเพื่อหาตำแหน่งผู้บริหารกันแน่
ความคิดเห็น
guest profile guest
รักในหลวง
guest profile guest
ไม่ทราบว่าอบต.ในอำเภอคอนสารจะมีการเปลี่ยนสอบเปลี่ยนสายงานอีกไม่ ต้องการสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

tungpha Icon ผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท อ่าน 69 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การขอใช้บัญชีสอบคัดเลือก 1 อ่าน 1,214 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ประกาศ อ่าน 932 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon อยากทราบแนวข้อสอบ อ่าน 710 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ไม่มีรูปบุคลากรเลย อ่าน 930 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การขอใช้บัญชี 1 อ่าน 1,324 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอบคุณ....ทุ่งพระ อ่าน 611 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon สอบถามการขอรับรองบัญชี 2 อ่าน 1,278 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon วันนี้ประกาศ 5 อ่าน 1,540 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา