ฉก.ทพ.32

shunkokoo profile image shunkokoo
[Archived]
1.ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล2.ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล3. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง 4.ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข5.ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง6.สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ7.พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน8.จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป 9.การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน10.ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
ความคิดเห็น