ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน

army4504 profile image army4504
[Archived]
ขอพระองค์ และพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ มีพระชนต์มายุเจริญยิ่งยื่นนาน ทุกพระองค์ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพพุทธเจ้า ข้าราชการ และลูกจ้าง กองร้อยทหารพรานที่ ๔๕๐๔ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕
ความคิดเห็น