เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

signal11103 profile image signal11103
[Archived]
ข้อความที่ 257 เรามีความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 
ความคิดเห็น