เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

signal11103 profile image signal11103
[Archived]
ข้อความที่ 292 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป 
ความคิดเห็น