ประกาศ : โปรดอ่านกติกา การขอคำปรึกษาพยากรณ์ดวงชะตา ฟรี!!! 1 คำถาม

Charnwit78 profile image Charnwit78

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักวิชา ดวงจีน (โป๊ยยี่ สี่เถียว) และ เป็นการสร้างกุศลให้กับสาธารณะ

 

รายละเอียด : การขอรับคำปรึกษา ฟรี!!! 1คำถาม

1.โปรดระบุ : วัน / เดือน / ปี / เวลาเกิด / และ เพศ

2.ระบุคำถามที่ชัดเจน ที่ต้องการรับคำพยากรณ์

 

กติกาและมารยาท

1.สงวนสิทธิ์ ท่านละ 1 คำถามเท่านั้้น

2.โปรดใช้คำสุภาพ และ ขอความกรุณาอย่าใช้เป็นที่ลองวิชา

 

หากต้องการขอคำปรึกษาอย่างเป็นส่วนตัวสามารถ Inbox : https://www.facebook.com/thai.bazi.16 

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน