หนังสือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการกรมปศุสัตว์

WANNANITA profile image WANNANITA

โหลดแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการกรมปศุสัตว์

- ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑

- กฎหมายด้านการปศุสัตว์

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๔๓๙

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๔๓๙

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๔๔๐

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

- กฎหมายอาญา

- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

…………………………………………………………

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2562 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)

โทร : 064 664 2161 (ทศพร)

LINE@ : https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p  (@rpv4428p)

WEBSITE : www.แจกแนวข้อสอบ.net

 


หนังสือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการกรมปศุสัตว์

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา