หนังสือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์

WANNANITA profile image WANNANITA

โหลดแนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์

- ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร

- วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเตรียมดิน การปลูก การกำจัดวัชพืช การใส่ปุย และการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชอาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว์

- วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวกับการผสมอาหารสัตว์

- วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการด้านอาหารสัตว์ (Feed Center)

- การบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร

- การตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข ปรับปรุง การออกแบบ เขียนแบบ เครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล

- การตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น (ไฟฟ้า ประปา)

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ฟาร์ม เพื่อใช้ใน การเตรียมดิน การบำรุงรักษาผลผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ของแปลงพืชอาหารสัตว์

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

…………………………………………………………

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2562 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)

โทร : 064 664 2161 (ทศพร)

LINE@ : https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p  (@rpv4428p)

WEBSITE : www.แจกแนวข้อสอบ.net

 


หนังสือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา