หนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์กรมสรรพสามิต

WANNANITA profile image WANNANITA

โหลดแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์กรมสรรพสามิต

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗

- ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลคอมพิวเตอร์

- ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

- การตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบ ปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์

- การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

- ความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์,ซอฟแวร์

- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

…………………………………………………………

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2562 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)

โทร : 064 664 2161 (ทศพร)

LINE@ : https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p (@rpv4428p)

WEBSITE : www.แจกแนวข้อสอบ.net  

 


หนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์กรมสรรพสามิต

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา