ใหม่ล่าสุด!! หนังสือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานกรมประชาสัมพันธ์

WANNANITA profile image WANNANITA

โหลดแนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานกรมประชาสัมพันธ์

- ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

- ระบบสายส่งกำลังและระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และระบบ FM

- ระบบวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย

- ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสารโทรคมนาคม

- การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ต

- เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- ระบบไฟฟ้ากําลังระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

…………………………………………………………

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2562 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)

โทร : 064 664 2161 (ทศพร)

LINE@ : https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p (@rpv4428p)

WEBSITE : www.แจกแนวข้อสอบ.net  

 


ใหม่ล่าสุด!! หนังสือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานกรมประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา