แบบฝึกเขียนสระภาษาไทย

kroowut profile image kroowut

แบบฝึกที่ ๑.docx                               แบบฝึกที่ ๒.docx

แบบฝึกที่ ๓.docx                               แบบฝึกที่ ๔.docx                            
   
แบบฝึกที่ ๕.docx                               แบบฝึกที่ ๖.doc

ความคิดเห็น
guest profile guest
ขอบคุณมากค่ะ
higaru profile higaru

ขอบคุณครับ

guest profile guest
ขอบคุณด้วยคน ค่ะ
guest profile guest

ขอบคุณมากคะ

guest profile guest
guest profile guest
guest profile guest
ขอบคุณครับ
guest profile guest
ขอบคุณมากๆค่ะ
JiabMallika profile JiabMallika
ขอบคุณค่ะ
guest profile guest

thank you

guest profile guest

ขอบคุณมากคะ.....หนูจะนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดคะ

guest profile guest
Thank you

guest profile guest
ขอขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ เป็นประโยชน์ต่อเด็กอย่างมาก ดิฉันนำไปใช้กับเด็กพิการ ld และเด็กพิเศษ ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องจัดทำใหม่  ขอกุศลนี้จงคืนสู่ผู้จัดทำผลงาน และเวปไซด์โดยเร็วค่ะ
guest profile guest

ขอบคุณคะ

kerokero51 profile kerokero51
kerokero51 profile kerokero51
ขอบคุน
punnipa profile punnipa
ขอบคุณมาก
punnipa profile punnipa
ขอบคุณมาก  เปิดไม่ได้
guest profile guest
ทำไมเปิดไม่ได้คะสมัครสมาชิกแล้ว 

auinara profile auinara
ผมขอหน่อยครับ narathip-niti@hotmail.com
bokoho profile bokoho
ขอหน่อยครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

kroowut Icon แบบฝึกคัดลายมือ 22 อ่าน 90,329 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ดาวน์โหลดแบบทดสอบ 1 อ่าน 12,973 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ดาวน์โหลดภาพวาดระบายสี 4 อ่าน 89,366 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ข้อสอบช่วงชั้นที่ 3 4 อ่าน 9,569 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ดาวโหลดข้อสอบชุดรวม 5 อ่าน 12,768 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon แบบฝึกประสมสระ 5 อ่าน 19,614 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon แบบฝึกเขียนสระภาษาไทย 21 อ่าน 31,749 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ดาวน์โหลดทั่วไป 1 อ่าน 18,175 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon แบบฝึกภาษาไทย ๑๑ ชุด 69 อ่าน 229,176 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ดาวน์โหลดแบบฝึกพัฒนาการอ่าน 46 อ่าน 70,192 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา