เครื่องวัดคุณภาพอากาศ คืออะไร ? วันนี้เรามีคำตอบ

hellowriter profile image hellowriter

ฝุ่นละอองในอากาศ" รวมข่าวเกี่ยวกับ "ฝุ่นละอองในอากาศ" เรื่องราวของ ...

 

ในปัจจุบัน โลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาจากธรรมชาติอย่างไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ หรืออากาศ ซึ่งทั้งมวลก็มีส่วนเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งขณะนี้ปัญหาที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นอย่างมากคือ ปัญหาทางสภาพอากาศ ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องสัมผัสและพบเจอในทุกๆ วัน หากว่าสภาพอากาศไม่ดีพอ จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และทำให้สุขภาพไม่ดีอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกกันว่า มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ คือ การปนเปื้อนของสารเคมี สารประกอบทางกายภาพ และสารทางชีววิทยาในสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการเผาผลาญของเครื่องยนต์ การทำอุตสาหกรรม ตลอดจนไฟป่า ซึ่งสารที่จะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์นั้น จะเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่ถูกกำจัดไม่หมด ก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ โอโซน ไนโตรเจนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยมลพิษทางอากาศเหล่านี้ จะส่งผลให้เกิดอาการระคายเคืองตามอวัยวะต่างๆ เช่น ตา จมูก คอ และปอด และสามารถทวีความรุนแรงถึงระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ หรืออาการผิดปกติในการทำงานของปอด โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนถึงเสียชีวิต นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกได้เผยว่า มลพิษทางอากาศเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งอีกด้วย

ดังนั้นจึงมีการคิดและค้นวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเพื่อดูและและป้องกันร่างกายของมนุษย์ ซึ่งจัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ เรียกว่า ดัชนีคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอากาศที่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมนำเสนอแก่ประชาชนเป็นระยะ เพื่อให้รับรู้ต่อสถานการณ์ของทลพิษทางอากาศ โดยดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และมีการใช้สีเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ถือว่าปกติจะต้องไม่เกิน 100 ถ้าหากว่าสูงกว่านั้นแสดงว่าในอากาศมีความเข้มข้นของมลพิษที่ค่อนข้างสูง ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้

ในการตรวจวัดคุณภาพของอากาศ ไม่สามารถใช้มนุษย์ตรวจวัดได้ด้วยตนเอง จึงมีการคิดค้นและผลิตเครื่องมือที่สามารถใช้ในการตรวจวัดคุณภาพของอากาศ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ นั่นคือ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับของมลพิษทางอากาศทั่วไป โดยเครื่องวัดคุณภาพอากาศนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคาร (Indoor) และกลางแจ้ง (outdoor) โดยเครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร มักเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ บางชนิดสามารถวัดคุณภาพอากาศได้ระดับ ppb และสามารถวัดก๊าซอื่นๆ ได้หลายประเภท ซึ่งเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ และระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อตรวจสอบมลพิษทางอากาศและรายงานสถานการณ์ของสภาพอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และป้องกันตนเองจากภัยของมลพิษทางอากาศเหล่านี้

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ PM1 PM2.5 PM10 HCHO TVOC รุ่น DM502_เครื่อง ...

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

tinyofsky Icon SEO สายเทา คืออะไร อ่าน 144 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
tinyofsky Icon หลักสูตรสอน SEO อ่าน 86 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
premphurish Icon Merris  เมอร์ริส น้ำดื่มอารมณ์ดี 1 อ่าน 347 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 6 สี 1 อ่าน 572 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon เรียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก Covid-19 1 อ่าน 555 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา