nakham Icon

สายตรงผู้อำนวยการ

ติดต่อ ประสานงาน สอบถาม เรื่องราวต่างๆภายในโรงเรียนนาขามวิทยา

nakham Icon

กระดานข่าวครูอาร์

กระดานข่าวครูโรงเรียนนาขามวิทยา

nakham Icon

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนนาขามวิทยา

nakham Icon

บอร์ดโรงเรียนนาขามวิทยา

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับโรงเรียน ฝากข่าว