pran48 Icon

กรมทหารพรานที่ 48: ร่วมตอบโต้การหมิ่นสถาบัน

* กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ ห้ามนำรูปลามกอนาจารมาโพสต์ * ห้ามดูหมิ่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

pran48 Icon

กรมทหารพรานที่ 48:ร่วมส่งเสริมสถาบัน

* กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ ห้ามนำรูปลามกอนาจารมาโพสต์ * ห้ามดูหมิ่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์