ประกาศจาก nasa 2012 แกนโลกพลิก วันสิ้นโลก จริงหรือไม่ โปรดใช้วิจารณญาณ

koratsafety profile image koratsafety
การพลิกกลับขั้วของแกนแม่เหล็กโลก คือกระบวนการเมื่อขั้วทิศเหนือและขั้วทิศใต้กลับตำแหน่งกัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น, ที่จุดหนึ่งของเวลา สนามแม่เหล็กโลกจะลดลงเกือบจะถึงศูนย์เกาซ์ โลกที่จุดนั้นของเวลามีคุณสมบัติของแม่เหล็กเป็นศูนย์ สิ่งนี้บังเอิญมาเกิดขึ้นพร้อมกัน กับการหมุนรอบพลิกกลับขั้วของดวงอาทิตย์ในทุกๆสิบเอ็ดปีพอดี

ในประวัตศาสตร์ของมนุษย์ยุคใหม่ ปรากฎการณ์แกนโลกพลิกตัวที่เคยเกิดขึ้นนั้นไม่เคยถูกบันทึกมาก่อน แต่ในปัจจุบัน, แบบตัวอย่างคอมพิวเตอร์สามารถทำนายผลลัพธ์ที่เป็นจริงได้ ซึ่ง NASA เคยนำคำพูดที่น่ากลัว มากล่าวถึงในที่สาธารณะเกี่ยวกับการพลิกกลับขั้วจะทำคุณสมบัติของแม่เหล็กของโลกอ่อนแอและเบี่ยงเบนไป แต่ไม่ใช่ศูนย์

ตามแบบตัวอย่างคอมพิวเตอร์ Hyderabad การพลิกกลับเกี่ยวกับขั้วของโลกและดวงอาทิตย์สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาที่จริงจังดังต่อไปนี้

- ระบบอิเล็กโทรนิคจำนวนมากจะทำงานผิดปกติ (ระบบขีปนาวุธ ,computer)

- การอพยพของฝูงสัตว์ เช่น นก หรือปลาวาฬ ทำให้สูญเสียทิศทางและอื่นๆ

- ระบบภูมิคุ้มกันโรคในบรรดาสัตว์รวมถึงมนุษย์จะทำให้อ่อนอย่างมาก

- ทำให้ภูเขาไฟเพิ่มขึ้น, เกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก แผ่นดินไหว และแผ่นดินถล่ม

- สนามแม่แหล็กโลก (Magnetosphe re) จะอ่อนแอลง และการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์จะเพิ่มปริมาณถึงระดับอันตราย ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังตามมา ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

- กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านมากมายจะเฉียดเข้าใกล้โลกได้ง่ายขึ้น

-แรงดึงดูดของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ถ้าคุณรวมเค้าเรื่องการทำลายล้างกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความเป็นไปได้เหล่านี้เป็นไปได้ทั้งหมด, คุณสามารถดูได้โดยง่าย, โลกอาจจะกลายเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับอารยธรรมของมนุษย์เมื่อถึงปี 2012 และผู้ที่จะรอดได้นั้นอาจต้องมีชีวิตอยู่ใด้ดินหรือใต้เปลือกโลกเท่านั้น..

.
กลุ่มนักค้นคว้าเรื่อง UFO จำนวนมาก (ในต่างประเทศ) ที่ได้ทำการติดต่อกับพวกเขาอย่างลับๆ รายงานว่ามนุษย์ต่างดาวได้ตระหนักถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับโลกในช่วงระยะอันใกล้นี้ ได้เข้ามาบันทึกและศึกษาเหตุการณ์การสูญพันธุ์ของรูปแบบอารยธรรมเกี่ยวกับมนุษย์ อันเนี่องมาจากการขาดของความรู้ของเราเอง ขณะนี้เขากำลังจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดและคัดเลือกมนุษย์ที่เขาจะช่วยชิวิตเอาไว้ได้จำนวนหนึ่งแล้ว...

พวกเขาได้รับสัญญาณและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลก ว่ามีบางสิ่งที่รุนแรงจะเกิดขึ้น ซึ่งเขากำลังเตรียมช่วยเหลือเราอย่างเงียบๆ รวมถึงการเคลื่อนย้ายเราไปสู่ปลายทางที่ปลอดภัยที่เราไม่อาจรู้ (ซึ่งฃ่าวนี้ตรงกับข้อมูลทางกลุ่มเขากะลาของไทยที่บอกไว้คล้ายกัน เกี่ยวกับการเตรียมการช่วยเหลือตามจุดต่างๆ 8จุด ทั้งในไทยและต่างประเทศ)

หลายๆเหตุการณ์ เช่นTsunami, มันเป็นไปได้ที่เราจะงงงวยและจ้องมองมัน กับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ถ้าเรื่องราวนี้ถูกต้อง, มันอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่เราจะอยู่รอดจะเพื่ออารยธรรมของเรา บางทีเราอาจต้องเคลื่อนย้ายสู่ดาวเคราะห์อื่นๆ เช่นที่มันอาจจะเคยเกิดขึ้นบนดาวอังคารเมื่อหลายล้านปีมาแล้ว...

Magnetic Pole Reversal ขั้วแม่เหล็กโลกพลิกด้าน ค.ศ.2012 อีก5ปี


Magnetic Pole Reversal ขั้วแม่เหล็กโลกพลิกด้าน

เมื่อเร็วๆ มานี้ องค์การ NASA
ได้เคยทำให้สาธารณะชนเกิดความหวาดหวั่นด้วยการออกมาเปิดเผยว่าการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กโลกจะทำให้ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กโลกอ่อนลง และไร้ความมั่นคงแต่ไม่ถึงกับลดลงถึงระดับศูนย์
แต่จากการศึกษาร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งกับกลุ่มนักธรณีฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์พบว่า ทั้งโลกและดวงอาทิตย์จะสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็ก (Magnetic Pole Reversal) ในปี ค.ศ. 2012 โดยครั้งล่าสุดกระบวนการนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมาจนทำให้สัตว์จำพวกไดโนเสาร์สูญพันธุ์จนหมดสิ้น จากการค้นคว้าวิจัยและการวิเคราะห์ร่วมกันใน Hyderabad ได้คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงครั้งใหม่นี้จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2012

คำถาม......? โลกจะเป็นอย่างไรเมื่อขั้วแม่เหล็กโลกกำลังพลิกด้าน

การพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กโลก คือ กระบวนการที่ขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วแม่เหล็กใต้สลับตำแหน่งกัน เมื่อการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กนี้เกิดขึ้น ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่าจะกินเวลานานเท่าใด อาจกินเวลาแค่ 1 ช.ม. หรืออาจเป็นเดือนก็ได้) มันหมายถึงว่าค่าการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กโลกจะลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์หน่วยกาซ และโลก ณ ขณะเวลานั้นจะสูญเสียอำนาจแห่งสนามแม่เหล็กโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คำถาม.......? จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กโลก

โดยปกติสนามแม่เหล็กโลก จะเป็นเสมือนโล่กำบังที่ช่วยปกป้องโลกไว้อีกชั้นหนึ่งโดยเฉพาะ การช่วยกำบังโลกจากพายุสุริยะที่เกิดจากดวงอาทิตย์ แต่เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กโลกในเวลาที่ว่านั้น สิ่งมีชีวิตบนโลกจะต้องเจอกับหายนะ นั่นก็คือ พายุสุริยะ(บางคนเรียกลมสุริยะ มันเหมือนกันนะเดี๋ยวจะสับสน) พายุสุริยะ คือ พลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจนบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ ซึ่งจะถูกปล่อยออกมาสู่อวกาศด้วยแรงระเบิดมหาศาล ซึ่งพายุสุริยะนั้นประกอบด้วย รังสีคอสมิก(และอีกมากมาย) และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันมหาศาล

คำถาม........? เราจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องเผชินกับพายุสุริยะ

"ฮารัลด์ เลสช์" (Harald Lesch) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย "มิวนิค" ได้สร้างแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกขึ้นมาศึกษาในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อหาคำตอบว่าโลกเราจะเป็นอย่างไรหากไม่มีสนามแม่เหล็ก แบบจำลองที่ "ฮารัลด์ เลสช์" สร้างขึ้นพบว่า ถ้าโลกเราถูกพายุสุริยะกระหน่ำ ผลที่ได้สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่ง จากภาพจำลองที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อ มวลอนุภาคคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากพายุสุริยะมาถึงโลก จะทำปฏิกิริยากับชั้นบรรยากาศ เกิดเป็นสนามแม่เหล็กชุดใหม่มาแทนที่และทรงพลัง พอที่จะทานแรงปะทะของรังสีคอสมิก ทำให้รังสีคอสมิกที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์เบนออกสู่อวกาศ >>>แต่ทะว่าโลกเรานั้นสามารถรอดพ้นจากอันตรายจากรังสีคอสมิกไปได้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ไม่ได้เป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเลย ตามหลักแล้วกระแสไฟฟ้าจะไหลไปสู่ที่ๆมีความต่างศักย์ที่น้อยกว่า และสนามแม่เหล็กชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นไม่ได้เสถียรเหมือนแม่เหล็กโลกเดิม ฉะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำปฏิกิริยากับบรรยากาศโลกย่อมไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น สิ่งที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะกระทำต่อไปนั้นก็คือ การปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าอันมหาศาลสู่ที่ๆมีความต่างศักย์ที่น้อยกว่า นั่นก็คือพื้นผิวโลก เหตุการณ์ที่ว่านี้คือ พายุฟ้าผ่านั้นเอง พายุฟ้าผ่านี้ อาจกินเนื้อที่ทั้งทวีปหรือทั่วโลก สายฟ้าที่กระหน่ำลงมาจากก้อนเมฆอิเล็กตรอนนั้น จะกระหน่ำผ่าลงมาทุกๆที่โดยไม่หยุดจนกว่าพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากพายุสุริยะจะหมดลง และจะเกิดขึ้นอีกถ้าพายุสุริยะลูกต่อไปมาถึง หรือจนกว่าการกลับขั้วของแม่เหล็กโลกจะเสร็จสมบูรณ์จนทำให้กระบวนการสร้างสนามแม่เหล็กโลกจะทำงานได้อีก สิ่งมีชีวิตบนโลกมากมายจะต้องตาย และเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นจะถูกทำลายลงในครั้งนี้ แต่ถ้ารังสีคอสมิกสามารถหลุดรอดมากจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ สิ่งมีชีวิตที่รอดจากการถูกฟ้าผ่า ก็อาจจะต้องตายจากโรคมะเล็งและความร้อน

คำถาม........? เมื่อสนามแม่เหล็กโลกเกิดการพลิกตัวอย่างสมบูรณ์จะเกิดอะไรขึ้นกับโลก

สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้อาจะเหลือเชื่อแต่ตามหลักการแล้วย่อมเป็นไปได้ การพลิกด้านของขั้วแม่เหล็กโลกนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความหายนะจากพายุสุริยะแค่เพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดหายนะจากการหมุนกลับทางของโลกที่จะเกิดตามมาอีก ยกตัวอย่าง เช่น การหมุนของมอเตอร์ มอเตอร์แบบธรรมดามี 2 ขั้ว โดยให้สัญลักษณ์ A และ B ก่อนที่ขั้วแม่เหล็กโลกจะพลิกตัว ให้เปรียบโดยการใช้ ไฟฟ้าขั้ว + ต่อเข้ากับ A และไฟฟ้าขั้ว - ต่อเข้ากับ B มอเตอร์จะหมุนไปทางใดทางหนึ่ง แต่เมื่อเราต่อขั้วไฟฟ้ากลับด้านกัน ย่อมทำให้มอเตอร์เกิดการหมุนทิศทางตรงกันข้ามกับครั้งแรก และนี่ก็เปรียบกับการพลิกด้านของขั้วแม่เหล็กโลกนั่นเอง

คำถาม........? แล้วสิ่งมีชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไป

เมื่อโลกหมุนกลับทาง สิ่งมีชีวิตที่เหลืออาจจะต้องเจอกับภัยธรรมชาติมากมาย โลกหมุนกลับทางย่อมทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยน ทั้งกระแสน้ำทะเล กระแสลม รวมถึงแผ่นดิน จากนี้จะเกิดอะไรขึ้นย่อมไม่มีใครรู้ได้ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตรอด จะปรับตัวอย่างไรเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก มนุษย์ที่เหลือจะทำอย่างไรเมื่อวันนั้นมาถึง...........................


หายนะที่ได้กล่าวมานี้ อาจจะไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่กล่าวมา (หรืออาจร้ายแรงกว่า) ขึ้นอยู่กับว่า การที่ขั้วแม่เหล็กโลกพลิกตัวนั้นจะใช้เวลานานขนาดใหน ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

บทความ : BeverNetwor k
 
อันนี้เป็นบทความหนึ่ง ที่พวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเพิ่งจะเชื่อว่า สักวันดวงอาทิตย์ต้องขึ้นทางทิศตะวันตก ในขณะที่เรา..มุสลิมรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดตามที่อัลลอฮฺบอกไว้
  ไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดเร็วหรือช้า สิ่งที่สำคัญที่สุดเราเตรียมเสบียงแห่งความดีไว้พร้อมหรือยัง
  ขอให้เราทุกคนไปรับทางนำเถิดขอให้ได้รับชัยชนะ ได้เป็นชาวสวรรค์กันถ้วนหน้า
ไม่ทราบแหล่งที่มาแต่มา   จากFWเมล์  แต่ขออภัยมาลงในกระทู้ตักเตือน เพื่อทุกคนจะได้หยุดเป็นลูกตุ้มถ่วงสังคมสักที่

แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์คาดการณ์ว่าการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กในโลกและดวงอาทิตย์ จะนำมาซึ่งการสิ้นสุดของอารยธรรมมนุษยชาติในปี คศ. 2012

1 มีนาคม 2548

จากการศึกษาร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งกับกลุ่ม นักธรณีฟิสิกส์ และนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์พบว่าทั้งโลกและดวงอาทิตย์จะสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็ก (Magnetic Pole Reversal) ในปี คศ. 2012 โดยครั้งล่าสุดกระบวนการนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมาจนทำให้สัตว์จำพวกไดโนเสาร์สูญพันธุ์ จนหมดสิ้น จากการค้นคว้าวิจัยและการวิเคราะห์ร่วมกันใน Hyderabad ได้คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงครั้งใหม่นี้จะเกิดขึ้นในปี คศ. 2012

การพลิกกลับของขั้วแม่เหล็ก คือ กระบวนการที่ขั้วแม่เหล็กเหนือ และขั้วแม่เหล็กใต้สลับตำแหน่งกัน เมื่อการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กนี้เกิดขึ้น ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง มันหมายถึงว่าค่าการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กโลกจะลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์หน่วยเกาซ และโลก ณ ขณะเวลานั้นจะสูญเสียอำนาจแห่งแรงดึงดูดอย่างสิ้นเชิง ซึ่งถ้าหากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นควบคู่ไปพร้อมกับการสลับขั้วของดวงอาทิตย์ที่จะมีขึ้นในทุกๆ 11 ปี ในปี คศ. 2012 แล้ว ปัญหาอันใหญ่ยิ่งจะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติสมัยใหม่ เรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นนี้ยังไม่เคยได้มีการการบันทึกไว้ จะมีก็แต่เพียงแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่จะสามารถทำนายผลลัพธ์ที่เคยเกิดขึ้นนั้นได้ เมื่อเร็วๆ มานี้ องค์การ NASA ได้เคยทำให้สาธารณะชนเกิดความหวาดหวั่นด้วยการออกมาเปิดเผยว่าการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กโลกจะทำให้ความเข้มข้นสนามแม่เหล็กโลกอ่อนลง และไร้ความมั่นคง แต่ไม่ถึงกับลดลงถึงระดับศูนย์

แต่จากแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของ Hyderabad กลับพบว่าการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กของโลกและดวงอาทิตย์นั้น สามารถที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างรุนแรงที่มากไปกว่าแค่การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เท่านั้น พวกนกที่อพยพย้ายถิ่นอยู่ตามฤดูกาลจะสูญเสียประสาทสัมผัสในการกำหนดทิศทางและอื่นๆ ตามมาอีก เช่น
- ระบบภูมิคุ้มกันโรคในบรรดาสัตว์ต่างๆ รวมถึงมนุษย์จะอ่อนแอลง
- โลกจะประสบกับการเพิ่มความถี่ของการเกิดภูเขาไฟระเบิด, การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก, แผ่นดินไหว และแผ่นดินถล่ม ที่จะมีมีสูงขึ้นกว่าปรกติ
- สภาวะความเป็นแม่เหล็ก (Magnetosphe re) ของโลกจะอ่อนตัวลง และการแผ่รังสีคอสมิคจากดวงอาทิตย์จะเพิ่มปริมาณขึ้น และก่อให้เกิดอันตรายจากการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น มะเร็งและอื่นๆ อีก ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- กลุ่มเทหวัตถุในอวกาศขนาดใหญ่จะถูกดึงดูดเข้ามายังโลกอย่างมากมาย
- แรงดึงดูดของโลกจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ถ้า คุณรวมเอาเหตุการณ์ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการทำลายล้างเหล่านี้ทั้งหมดมาผนวกรวมกันแล้ว คุณก็จะสามารถอธิบายสิ่งที่คุณจะมองเห็นด้วยคำง่ายๆ ว่า โลกอาจจะไม่ใช่ที่เหมาะสมสำหรับอารยธรรมของมนุษยชาติในปี คศ. 2012 และผู้คนทั้งหลายผู้ซึ่งอาศัยอยู่บนพื้นผิวโลกหรือใกล้กับพื้นผิวโลก

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ผิวโลกที่ลึกลงไปเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่รอด โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ในกระบวนการที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินี้ คงเป็นเวลาอีกหลายล้านปีถัดจากนี้ เราจึงจะได้เห็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่หรือมีความชาญฉลาด ที่จะกลับมาครอบครองบนพื้นผิวโลกอีกครั้ง

เหตุการณ์เช่นนี้มันอาจจะเหมือนดังเช่นที่ได้เคยเกิดขึ้นในห้วงที่เกิดคลื่นสึนามิ ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกงงงวย และเฝ้าจ้องมองดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นได้ แล้วในที่สุดมันก็พัดพาเราออกไปสู่ท้องทะเล

ถ้าแบบจำลองนี้ถูกต้องแม่นยำ นั่นหมายถึงว่าหนทางเดียวเท่านั้นสำหรับพวกเราที่จะอยู่รอดเพื่อที่จะรักษาอารยธรรมของเราเอาไว้ต่อไป นั่นก็คือการลงไปอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวโลกหรือไม่ก็อพยพเคลื่อนย้ายไปอาศัยยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ เหตุการณ์เช่นนี้มันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับดาวอังคารเมื่อย้อนหลังไปหลายล้านปีที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวที่ไม่ปรกติของผู้มาเยือนจากนอกโลกหมายถึง UFO ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าอาจมีใครบางคนจากนอกโลกรู้ว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ อาจบางทีพวกเขาอาจจะกำลังจะพยายามที่จะช่วยเหลือพวกเราอย่างเงียบๆ ด้วยการจำลองภาพเหตุการณ์เพื่อเป็นการบอกเตือน หรือแม้แต่ย้ายพวกเราไปยังจุดหมายปลายทางที่ไหนสักแห่งที่เราไม่อาจรู้ได้.
เมื่อเร็วๆ มานี้ องค์การ NASA ได้เคยทำให้สาธารณะชนเกิดความหวาดหวั่นด้วยการออกมาเปิดเผยว่าการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กโลกจะทำให้ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กโลกอ่อนลง และไร้ความมั่นคงแต่ไม่ถึงกับลดลงถึงระดับศูนย์ แต่จากการศึกษาร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งกับกลุ่มนักธรณีฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์พบว่า ทั้งโลกและดวงอาทิตย์จะสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็ก (Magnetic Pole Reversal) ในปี ค.ศ. 2012 โดยครั้งล่าสุดกระบวนการนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมาจนทำให้สัตว์จำพวกไดโนเสาร์สูญพันธุ์จนหมดสิ้น จากการค้นคว้าวิจัยและการวิเคราะห์ร่วมกันใน Hyderabad ได้คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงครั้งใหม่นี้จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2012
          คำถาม……? โลกจะเป็นอย่างไรเมื่อขั้วแม่เหล็กโลกกำลังพลิกด้าน
        การพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กโลก คือ กระบวนการที่ขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วแม่เหล็กใต้สลับตำแหน่งกัน เมื่อการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กนี้เกิดขึ้น ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่าจะกินเวลานานเท่าใด อาจกินเวลาแค่ 1 ช.ม. หรืออาจเป็นเดือนก็ได้) มันหมายถึงว่าค่าการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กโลกจะลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์หน่วยกาซ และโลก ณ ขณะเวลานั้นจะสูญเสียอำนาจแห่งสนามแม่เหล็กโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
 คำถาม…….? จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กโลก
         โดยปกติสนามแม่เหล็กโลก จะเป็นเสมือนโล่กำบังที่ช่วยปกป้องโลกไว้อีกชั้นหนึ่งโดยเฉพาะ การช่วยกำบังโลกจากพายุสุริยะที่เกิดจากดวงอาทิตย์ แต่เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กโลกในเวลาที่ว่านั้น สิ่งมีชีวิตบนโลกจะต้องเจอกับหายนะ นั่นก็คือ พายุสุริยะ(บางคนเรียกลมสุริยะ มันเหมือนกันนะเดี๋ยวจะสับสน) พายุสุริยะ คือ พลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจนบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ ซึ่งจะถูกปล่อยออกมาสู่อวกาศด้วยแรงระเบิดมหาศาล ซึ่งพายุสุริยะนั้นประกอบด้วย รังสีคอสมิก(และอีกมากมาย) และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันมหาศาล
 
คำถาม……..? เราจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องเผชินกับพายุสุริยะ
         "ฮารัลด์ เลสช์" (Harald Lesch) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย "มิวนิค" ได้สร้างแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกขึ้นมาศึกษาในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อหาคำตอบว่าโลกเราจะเป็นอย่างไรหากไม่มีสนามแม่เหล็ก แบบจำลองที่ "ฮารัลด์ เลสช์" สร้างขึ้นพบว่า ถ้าโลกเราถูกพายุสุริยะกระหน่ำ ผลที่ได้สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่ง จากภาพจำลองที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อ มวลอนุภาคคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากพายุสุริยะมาถึงโลก จะทำปฏิกิริยากับชั้นบรรยากาศ เกิดเป็นสนามแม่เหล็กชุดใหม่มาแทนที่และทรงพลัง พอที่จะทานแรงปะทะของรังสีคอสมิก ทำให้รังสีคอสมิกที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์เบนออกสู่อวกาศ
          แต่ทว่าโลกเรานั้นสามารถรอดพ้นจากอันตรายจากรังสีคอสมิกไปได้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ไม่ได้เป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเลย ตามหลักแล้วกระแสไฟฟ้าจะไหลไปสู่ที่ๆมีความต่างศักย์ที่น้อยกว่า และสนามแม่เหล็กชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นไม่ได้เสถียรเหมือนแม่เหล็กโลกเดิม ฉะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำปฏิกิริยากับบรรยากาศโลกย่อมไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น สิ่งที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะกระทำต่อไปนั้นก็คือ การปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าอันมหาศาลสู่ที่ๆมีความต่างศักย์ที่น้อยกว่า นั่นก็คือพื้นผิวโลก
           เหตุการณ์ที่ว่านี้คือ พายุฟ้าผ่านั้นเอง พายุฟ้าผ่านี้ อาจกินเนื้อที่ทั้งทวีปหรือทั่วโลก สายฟ้าที่กระหน่ำลงมาจากก้อนเมฆอิเล็กตรอนนั้น จะกระหน่ำผ่าลงมาทุกๆที่โดยไม่หยุดจนกว่าพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากพายุสุริยะจะหมดลง และจะเกิดขึ้นอีกถ้าพายุสุริยะลูกต่อไปมาถึง หรือจนกว่าการกลับขั้วของแม่เหล็กโลกจะเสร็จสมบูรณ์จนทำให้กระบวนการสร้างสนามแม่เหล็กโลกจะทำงานได้อีก สิ่งมีชีวิตบนโลกมากมายจะต้องตาย และเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นจะถูกทำลายลงในครั้งนี้ แต่ถ้ารังสีคอสมิกสามารถหลุดรอดมากจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ สิ่งมีชีวิตที่รอดจากการถูกฟ้าผ่า ก็อาจจะต้องตายจากโรคมะเร็งและความร้อน
 
คำถาม……..? เมื่อสนามแม่เหล็กโลกเกิดการพลิกตัวอย่างสมบูรณ์จะเกิดอะไรขึ้นกับโลก
            สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้อาจะเหลือเชื่อแต่ตามหลักการแล้วย่อมเป็นไปได้ การพลิกด้านของขั้วแม่เหล็กโลกนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความหายนะจากพายุสุริยะแค่เพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดหายนะจากการหมุนกลับทางของโลกที่จะเกิดตามมาอีก
            ยกตัวอย่าง เช่น การหมุนของมอเตอร์ มอเตอร์แบบธรรมดามี 2 ขั้ว โดยให้สัญลักษณ์ A และ B ก่อนที่ขั้วแม่เหล็กโลกจะพลิกตัว ให้เปรียบโดยการใช้ ไฟฟ้าขั้ว + ต่อเข้ากับ A และไฟฟ้าขั้ว - ต่อเข้ากับ B มอเตอร์จะหมุนไปทางใดทางหนึ่ง แต่เมื่อเราต่อขั้วไฟฟ้ากลับด้านกัน ย่อมทำให้มอเตอร์เกิดการหมุนทิศทางตรงกันข้ามกับครั้งแรก และนี่ก็เปรียบกับการพลิกด้านของขั้วแม่เหล็กโลกนั่นเอง
 
คำถาม……..? แล้วสิ่งมีชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไป เมื่อโลกหมุนกลับทาง
             สิ่งมีชีวิตที่เหลืออาจจะต้องเจอกับภัยธรรมชาติมากมาย โลกหมุนกลับทางย่อมทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยน ทั้งกระแสน้ำทะเล กระแสลม รวมถึงแผ่นดิน จากนี้จะเกิดอะไรขึ้นย่อมไม่มีใครรู้ได้ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตรอด จะปรับตัวอย่างไรเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก มนุษย์ที่เหลือจะทำอย่างไรเมื่อวันนั้นมาถึง……………………… หายนะที่ได้กล่าวมานี้ อาจจะไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่กล่าวมา (หรืออาจร้ายแรงกว่า) ขึ้นอยู่กับว่า การที่ขั้วแม่เหล็กโลกพลิกตัวนั้นจะใช้เวลานานขนาดใหน ขอให้ทุกคนโชคดีครับ
ความคิดเห็น
guest profile image guest
เราไม่สามารถกำหนดอะไรได้อีกแล้ว....
guest profile image guest
เราไม่ทราบว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่แต่เราก็ควรที่จะสร้างความดีกันเอาไว้ เพราะผมคิดว่าสักวันหนึ่งความดีที่เราได้ส้รางกันเอาไว้จะหวนกลับมาตอบแทนเราอย่างแน่นอนครับ การที่โลกจะเป็นอย่างนั้นผมว่ามีสิทธ์มากเลยครับเพราะว่าผมเข้าดูมาหลายเว็บแล้วแล้วก็มีคำทำนายตั้งหลายคนด้วย แต่ทุกอย่างมันก็ไม่แน่หลอกนะครับ แต่ยังไงผมก็เชื่อ 70 เปอร์เซ็นขึ้นครับ ช่วยกันสร้างความดีนะครับ อย่าทะเลาะกันอีกเลยสงสารประชาชนคนอื่นกันบ้างนะครับ อย่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวกันเลยนะ
guest profile image guest
พวกเขารู้แล้ว
guest profile image guest
หายใจไว้มนุษย์
guest profile image guest
ทั้งมนุษย์ดีและมนุษย์เลวจะตายไปบางส่วน ที่เหลือรอดจะไม่ได้มีเพียงแต่มนุษย์ดี จะมีผู้ที่บำเพ็ญเพียรความดีมาทั้งชีวิตซึ่งอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติรอดมามากน้อยเพียงใด? 

เหตุใดมนุษย์เลวถึงถูกกำหนดให้รอดและมีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์ดี ทั้งๆที่มนุษย์เลวก้อมีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์ดีมาโดยตลอด หรือเราถูกกำหนดให้พบช่วงเวลาแห่งความสุขที่แท้จริงเมื่อผู้ช่วยโลกมาบังเกิดเท่านั้น?

สงคราม,การฆ่าฟัน,การข่มขืน,เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไห้เกิดจริงหรือ หรือเพราะว่ามันถูกกำหนดไห้เกิด ความเลวจึงเป็นสิ่งสามัญและความดีจึงไร้ค่า

สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ "เรา" เป็นเพียงหุ่นที่ถูกเชิดโดยเส้นใยที่ถูกเรียกว่า โชคชะตาและกฏแห่งกรรมหรือไม่
guest profile image guest
เราต้องพึ่งน่าซ่าแล้วละ ช่วยพวกเราไห้ได้นะ ตอนนั้นที่เศษอุกาบาต ตก ยังช่วยพวกเราได้เลย สู้ๆ นะ
guest profile image guest
ผม ไม่สนใจหรอกครับถึงแม้จะเป็น เรื่อง จริง ผม ไม่ ค่อย ติดตามเรื่อง แบบ นี้ เท่าไร แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงผม ขอ อย่าง เดียว ก้อคือ อรยธรรมของมนุษย์ ที่เคยสร้าง เอา ไว้ ให้ มันมี ต่อๆ ไปถึงแม้อาจเป็นไป ม่ได้
guest profile image guest

การเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกจะต้องส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์แน่นอน แต่ก็ต้องพยายามทำดี ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

guest profile image guest

อย่าคิดอะไรมาก จริงๆแล้วเราเป็นแค่เชื้อโรคขนาดเล็กมาก ที่มาเกาะอยู่ที่อิเล็กตรอนของวัตถุหนึ่ง ซึ่งหมุนรอบนิวเครียสคือดวงอาทิตย์ เพื่อมากินอาหาร และทิ้งขยะไว้เต็มไปหมด สุดท้ายแล้วก็เน่า เชื้อโรคส่วนมากก็ตายไป ที่เหลือที่ได้แหล่งอาหารใหม่ก็อยู่ได้ และขยายพันธุ์ต่อไป จริงๆแล้วสุริยะจักรวาล เป็นแค่โมเลกุลเดียวของหลายๆ ล้านโมเลกุล แล้วเมื่อรวมกันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่ง

guest profile image guest
มันจะเกิดขึ้นจิงหรอ
guest profile image guest
ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยย !! อยากทำอะไรอีกหลายๆ อย่างง !! TT
เรียนก็ยังเรียนไม่จบ  ,, มันหน้ากลัวมากเลยอ่ะ  !! 
guest profile image guest
มนุษย์ทุกคนเตรียมตัวรับเหตุกาณ์นี้ (ผมเชื่อ)โปรดใช้วิจรณาณในการอ่าน
guest profile image guest

มันน่ากลัวมากถาเป็นจริง

guest profile image guest
ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ก็ต้องเตรียมตัว เตรียมพร้อมเพื่อรับมือหากเกิดขึ้นจริง และคอยติดตามข่าวสารต่างๆอยู่ตลอดเวลา
guest profile image guest

คนเราย่อมหาทางที่จะอยู่รอด แต่จะมีซักกี่คนที่จะอยู่รอดได้

guest profile image guest
ใครคือผู้ถูกเลือกให้รอด
guest profile image guest
ขอให้โชดีนะทุกคน
guest profile image guest
ถ้าเกิดขึ้นจริงเราจะทำอย่างไรดีนะ   เราจะรอดหรือเปล่า

จะมีโรรู้ว่าจะเกิดอนไหน  จะมีการเตือนภัยหรือไม่นะ  ตอนนี้เราควร

ร่วมมือกัน และ ช่่วยกันทำวันนี้ให้ดี จะได้พ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้
อย่าวไรก็ดี เราทุกคนควรรักกันไว้ จับมือกันไว้ คนไทยไม่ทิ้งกันอย฿่แล้ว

  
guest profile image guest
น่ากลัวมากเลยค่ะ  ยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตเต็มที่เลย  จะตายแล้วหรอเนี่ย
งั้นทุกคนคะ เรามาเต็มที่กับชีวิตกันดีกว่าค่ะ
ก่อนที่มันจะสายเกินไป
guest profile image guest
สงสารตัวเองและทุกคนที่ต้องตายทำไหมเราต้องตายในสภาพที่ทรมาน
guest profile image guest

รีบทำความดีให้มากก่อนที่จะสายเกินไปเพราะยุคมนุษย์ของเรายุคนี้เปนยุคสุดท้ายแล้วจริงๆ

guest profile image guest
เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติ  เป้นของธรรมดา  หากกลัวตาย  ไม่ต้องเกิด  จำไว้ ตายแล้วก็แล้วกันไป   ไม่จีรังยั่งยืน  กลัวทำไม  มันจะเกิดก็ให้มันเกิด   อย่าไปต่อต้าน  อย่าไปดิ้นรน   ดิ้นไปก็ตายเหมือนเดิม   พวกยานอวกาศ  หนีไปดาวดวงอื่นแล้วมันจะไม่ตายรึ  ตายเหมือนเดิม   เพราะว่า  เกิดแก่เจ็บตาย  มันต้องเกิดกับสิ่งมีชีวิตอยู่แล้ว  พระพุทธเจ้า  ก็ไม่ได้รอดพ้นจากความตาย  พระองค์ก้ไม่ได้สอนให้เอาชนะความตาย  แต่ให้ทำความดีไว้ก่อนตาย   หิน  เหล้็ก  ผุกร่อน  ไปตามกาลเวลา  ช้า  เร็ว แตกต่าง   ทุกๆอย่างต้องเปลี่ยนไป  จากเด็ก  เป็นหนุ่มสาว  แก่เฒ่า  ตายไป  จะเอาอะไรกับธรรมชาติของโลก    ประคองชีวิตให้ดี  ถนอมร่างกายให้ปลอดภัย  ให้แข็งแรง  เป็นธรรมชาติเข้าไว้ 
guest profile image guest

ร่างกายเราเน่าเหม็นเห็นกันอยู่   ทั้งขี้หูขี้ตาน่าเกลียดมาก
ขึ้ทั้งหลายโอบร่างช่างขำนัก       ยังบอกรักร่างเน่าว่าสวยงาม
คนเอ๋ยคนต่างจากสัตว์ที่สมอง     ถ้าหากลองไม่สวมใส่ยิ่งน่าขำ
คิดให้ดีร่างกายนี้มีค่างาม            ถ้ากระทำความดีทุกวี่วัน

โลกมันจะแตกแหลกเหลวก็ให้มันแตกไป  ร่างของเรามันจะตายก็ให้มันตายไป   เพราะมันสุดวิสัยที่เราจะต้อง  ยื้อยุดฉุดมันได้ ก็ปล่อยมันไป  ไม่ซีเรียส   ตายก็สบาย   อยู่ก็สบาย   มาดูบ้านเราที่อิสานบ้านหนองฮี  บ้านดอนกลอย ร้อยเอ็ด  เขาไม่เครียดกันหรอก   คนที่เครียดแสดงว่าเข้าไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าจริง   เมื่อเช้าไปเก็บเห็ดที่บ้านดูกอึ่ง  ได้เห็ดผึ้งตองกะต่าหนึ่ง   แกงแซ่บๆ  กินกับตำบักฮุ่งโอ๊ย  แซ่บๆ  ไม่คิดถึงความตายเลยแซ่บบักใหญ่  สั่นดอกหวา    กลุ้มทำไม    บ่ได้จ้างเกิดจักหน่อย  กลุ้มทำไม  พวกผีเป้า
เอ้ย  มาเด้อกินแกงเห็ดเผิ่ง  

guest profile image guest
รีัเีรนน้รส่นนรขบ
ิดกะดพร
guest profile image guest
จริงคับอันนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็ก ไม่หนังสือคัมภีอักุรอ่า่นของอิสลามเขาบอกว่าสัญญานแรกดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิตตะวันตก ซึ้งก็ไกล้เคียงกลับการวิเคาะขององค์การนาซา และอีกหลายๆอย่างที่ในคัมภีใด้เขียนเอาไว้ไม่รุ้ว่าเขารู้ได้ยังไงแต่ที่เขาเขียนไว้มันก็เริ่มเป็นจริงเรื่อยๆมันเป็นไปได้ไง แต่มันก็เกิดขึ้นมาเรื่อย 

guest profile image guest

มีกำหนดมั้ยค่ะว่ามันจะเริ่มเดือนไหนวันไหนเมื่อไหร่

guest profile image guest
จะเกิดขึ้นจิงหรือไม่แต่รักเราจะไม่มีสิ้นสุด
guest profile image guest
มันน่าจะคล้ายกับปี2000รึเปาวที่เลขศูนย์น่ะแต่ก้อไม่มีอะรัย
guest profile image guest
โอ้ย!!!!    หดหู่จังเลย ทำอะไรดีก่อนตาย
guest profile image guest

พมคิดว่าไม่น่าเกิดขึ้น อาจจะเกิดอุทกภัยครั้งไหย่กาได้นะครับเเต่ไม่ถึงโลกเเตก

guest profile image guest
อะไรจะเกิด มันต้องเกิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ฟ้ากำหนด...ท่อง พุทโธ เข้าไว้
guest profile image guest
ลำปางหนาวมาก
guest profile image guest
 หมดเลยประเทศไทยเหลือแต่ส่วนบนของประเทศ  


เด็กภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก
guest profile image guest
สัตย์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ขอให้ทุกคนโชคดี มีชีวิตเพื่อดำรงค์เผ่าพันธุ์มนุษย์เราต่อไป
guest profile image guest
 หนูยังไม่อยากตายตอนนี้อ่ะค่ะ ขอให้พระคุณเจ้าช่วยเราให้รอดพ้นจากภัยใดๆด้วยเทอญ
guest profile image guest
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 24/11/2554 12:33:00


อ ะไรจะเกิดก็ต้องเกิด แต่คนที่อยู่รอดต้องเข้มแข็งและอยู่ให้ได้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
guest profile image guest
ถ้าเกิดจริงก็ขอให้อย่าทรมานละกันสงสารลูก..
guest profile image guest
เชื่อเถอะค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นจริง เตรียมทำบ้านไว้ใต้ดินแล้วค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าจะตรงกับภูเขาไฟระเบิดไหม อิอิ
guest profile image guest

เชื่อ และเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ อะไรจะเกิดมันต้องเกิด ห้ามธรรมชาติไม่ได้ อย่ากลัวอย่าตกใจมีสติ ถ้ามันเกิดจริงๆเราก็พร้อม ถ้าไม่เกิดขึ้นจริงก็ไม่เสียหายอะไร ดีกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วค่อยมาแก้ไขถึงตอนนั้นมันก็ไมประโยชน์เลย เหมือนนำท่วมที่ผ่านมา บอกข่าวกันไปมาให้ตื่นเต้นแล้วเตรียมตัวเตรียมใจกันหรือเปล่าคะ

guest profile image guest
ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับใจเราเอง เรามาร่วมปฏิบัติธรรม เจริญศีล ภาวนา เพื่อก่อให้เกิด สมาธิสติปัญญาและสิ่งดีด้วยกันดีกว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ขอให้มนุษย์ทุกคน&สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่รอดปลอดภัยค่ะ
guest profile image guest
โลกเราเป็นสิ่งที่สมุดขขึ้นมนุษย์มีจิตวิณญาณมาจากฟ้าเบื่องบนถึงเวลาที่จะต้องกลับคืนสู่ฟ้าเบื่องบนแล้วขออวยพรให้ทุกๆท่านได้มีโอกาศ...ได้รับธรรมะ...รับรู้หนทางกลับคืนสู่ฟ้าเบื่องบน...พุทธสถานธรรมทุกๆที่จะมีพิธีถ่ายทอดธรรมะรับรู้เฉพาะบุคคลเท่านั้นอย่าได้รอจนวันสุดท้ายมาถึงเลย...เพราะท่านอาจจะไม่มีโอกาศอีกแล้วขอให้โชคดี
guest profile image guest
พระพุทธเจ้าบอกว่า ศาสนาพุทธจะอยู่บนโลกใบนี้ไปอีก 5000 ปี
guest profile image guest
ตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าโลกเรากำลังเกิดอะไรแต่ละวันครับ ผมว่ามันใก้ลตัวเรามาเข้าไปทุกทีแล้ว เรารู้สึกบ้างไหมในแต่ละวัน ให้สังเกตุดูครับ
guest profile image guest
อย่างที่ท่านหนึงบอก TV เมีองไทยห่วยแตกจริงครับถ้าลองออกข่าวออกมาท่านรองคิดดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะเหลื่อไม่กี่เดือนแล้ว
guest profile image guest
ถ้าเป็นจริงผมคงไม่กลัวที่จะตายหรอก กลัวที่จะรอดมากกว่า  หลอนแน่เลยถ้ารอดอ่ะ
guest profile image guest
ขอให้ทมทุกคนโชคดีนะ
guest profile image guest
วันที่เหลือทำดี ให้มากๆ
guest profile image guest
ต้องรีบหาที่กู้เงินใหม่เพิ่มแล๊ะ.จัดให้เต็มเหนี่ยวเลย.เผื่อโลกมันแตกจริงๆๆๆ 5555
guest profile image guest
ต้องหาคนที่มีพลังจิตระดับการป้องกันขั้นสูงทั้งหมดในโลกเพื่อเตรียมตัวในการป้องกันลูกที่2-3 ด้วย
guest profile image guest
พวกเร๊า มาตายกันดีกว่า (กูยังไม่มีเมียเลยเว้ย)
guest profile image guest
ตอนนี้ต่างประเทศเขาสร้างยานเพื่อหนีกันแล้ว แตเรามัวอยู่กับการเมือง ไม่สนโลก ตายก็ตาย ไม่เห็นเป็นไรทุกอย่างเริ่มจาก 0 ก็ต้องจบที่ 0
guest profile image guest
ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะ เพราะยังไม่ถึงเวลา บรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ทำได้แค่วิเคราะห์และวิจารณ์กันไปเท่านั้นแหล่ะ เอาตามหลักพุทธศาสน์ดีกว่า พระพุทธเจ้าทรงรู้ถึงเรื่องอนันตจักรวาลและสุดขอบจักวาลแล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งรู้ได้แค่แกแลคซี่เท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า โลกจะคงอยู่จนถึงภัทรกัปรนี้ ซึ่งยังอีกยาวนานนัก และพอหมดยุคของพระศรีอริยเมตตรัยแล้วนั่นแหล่ะ ถึงจะถึงกาลอวสานของโลก และก็จะเกิดโลกใหม่ขึ้นมาอีกเป็นอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกอะไรเลย ยังไม่เกิดหรอก
guest profile image guest
มีแต่ความรัก มีแต่พลังงาน บวกในร่างกายจึงจะผ่านไปได้ใน2013โลกใหม่โลกใหม่ของมนุษย์  ความเชื่อส่วนบุคคล โลกก็มีเวลาของโลก  ถ้าหากว่าผ่านได้ ก็เป็นเพราะความรักของคนในโลก   ถ้าเกิดขึ้นจริง   คนเชื่อก็ต้องเจอ  คนไม่เชื่อก็ต้องเจอ   เพราะโลกใบเดียวกัน
guest profile image guest
ยังไงก็ ต้องหนี อยู้แล้ว ครับ ข้อให้ทุกคนโชคดี
guest profile image guest

อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด เราห้ามมันไม่ได้หรอก ถึงเราจะกลัวความตายมากแค่ไหน แต่สักวันเราทุกคนก็ต้องเผชิญกับความตายอยู่ดี
ไม่พรุ่งนี้ หรือวันไหนสักวัน เราก็ต้องตาย ไม่มีใครอยู่ได้เป็นพันๆปีหรอก

guest profile image guest
ผมเชื่อคำสอนของพระพุทธองค์เสมอ และมีศัทธาที่ไม่คลอนแคลน พระองค์บอกไว้ว่าพระศาสนาของพระองค์จะอยู่นานถึง 5000 ปี นี่ก็ถึงกึ่งนึงของอายุศาสนาแล้ว ย่อมมีการคัดกรองมนุษยย์ผู้สืบทอดศาสนาต่อไป มนุษยย์คงไม่สิ้นหมดในวันเดียว ต้องมีผู้รอดจากเหตุการณ์นี้ไม่ว่าด้วยจากการช่วยเหลือของมนุษยย์ต่างดาว หรือบุญบารมีของแต่ละบุคคลเอง บุคคลเหล่านี้จะสืบทอดศสานาต่อไปจนถึง 5000 ปี

ถึงจุดนี้ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขอให้ตั้งสติ และยอมรับในสิ่งที่จะเกิด อย่ากลัวที่ต้องเผชิญกับความตาย เพราะไมว่าอย่างไร เราก็ต้องตายทุกคนอยู่แล้ว ให้กลับไปคิดว่ามาที่ผ่าน เราทำดีอะไรไปบ้าง คิดแต่สิ่งดีไว้ และหากวาระนั้นมาถึงจริงๆ ก็จงระลึกถึงคุณงามความดีทั้งหลาย ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณบิดามารดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองเรามา ให้เราประสบพบเจอสิ่งดีในภพหน้า
guest profile image guest
ฉันจะทำความดีก่อนตาย(เอ๊ะแล้วทำไมหนังสือธรรมะบอกว่าวันสิ้นโลกปี5000)
guest profile image guest
ไหนล่ะ วันสิ้นโลก นี่มันเลยวันที่ 21-22 ธค.55 มาหลายวันแล้วนะ โดนพวกฝรั่งต้มตุ๋น กันทั้งโลกอีกแล้ว..เฮ้อ..
guest profile image guest
รู้ได้ไงว่า  มีผู้ถุูกเลือก แล้วใช่หลักอะไรในการคัดเลือก
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
6 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา