หาแนวข้อสอบสอบครูผู้ช่วย เทศบาลเมืองลำพูน

nasza profile image nasza
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย  เทศบาลเมืองลำพูน 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณปัจจุบันการเมืองการศึกษา 2556
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

เลือกตามวิชาเอกที่สอบรายละเอียดที่

http://www.loadtestthai.com/read.php?tid=9234

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-7141669
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD พรบ.การศึกษา  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-8-54389-0 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาคขาโลตัสขอนแก่น2 ชื่อบัญชี นภพร  ยุ่นชั้น  ออมทรัพย์
 ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
49 วันที่ผ่านมา
49 วันที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
nasza Icon รถตู้โคราช อ่าน 576 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
nasza Icon นักสืบ ชัยภูมิ อ่าน 566 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
nasza Icon นักสืบ กาฬสินธุ์ อ่าน 567 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
nasza Icon นักสืบ อุตรดิตถ์ อ่าน 562 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
nasza Icon นักสืบ ลำพูน อ่าน 425 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
nasza Icon นักสืบ ลำปาง อ่าน 608 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
nasza Icon นักสืบ แม่ฮ่องสอน อ่าน 297 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
nasza Icon นักสืบ พะเยา อ่าน 379 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
nasza Icon นักสืบ น่าน อ่าน 492 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
nasza Icon นักสืบ เชียงใหม่ อ่าน 357 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา