ออกเเล้ว คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข กทม.เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน (PK) 2556

sheetram profile image sheetram
ออกเเล้ว คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข กทม.เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน (PK) 2556
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
-ความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร
-งานธุรการ
-งานสารบรรณ พ.ศ.2526และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
-แนวข้อสอบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
-แนวข้อสอบ
-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องรถราชการ พ.ศ. 2529 และแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ
-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ
 จัดทำโดย... กลุ่มพัฒนาวิชาการ

ต้องการสั่งซื้อดูรายละเอียดเพิ่ม : http://sheetram.com/products-v-7478-a-คู่มือเตรียมสอบ-ภาค-ข-กทมเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน-PK.html

สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram 

สั่งซื้อได้ ที่ http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น.-21.15น)


ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา