คู่มือ แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ระดับ 3 ปี 2556

attorney285
คู่มือ แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ระดับ 3 ปี 2556 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_980555_th_5208148 

เจาะเกราะ ภาค ก. ท้องถิ่น ระดับ 3 ปี 2556 
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก 
รูปแบบ : ปกอ่อน 

สารบัญ 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
1.1 คณิตศาสตร์ทั่วไป 
1.2 อนุกรม 
1.3 การอ่านข้อมูลจากตาราง 
1.4 ตรรกศาสตร์ 
1.5 ประโยคเงื่อนไข 
1.6 อุปมาอุปไมย 
1.7 เงื่อนไขสัญญาลักษณ์ 
2. ภาษาไทย 
2.1 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง 
2.2 การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ 
2.3 การเรียงลำดับข้อความ 
2.4 การอ่านบทความยาว 
2.5 การอ่านบทความสั้น 
2.6 เงื่อนไขภาษา 
3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
3.1 ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
3.4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3.5 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3.6 พระราชบัญญัติสภาตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3.7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
3.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3.9 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ราคา 190 บาท 
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_980555_th_5208148 

ดูเล่มอื่นๆ คลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858_th 

ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th 

*** สั่งซื้อง่ายๆ เพียงแค่ *** 
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (ถ้าต้องการมากกว่า 1 เล่ม โปรดสอบถามค่าจัดส่ง) 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล Line WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน 10.00-19.30 น.) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน) 
LINE ID : attorney285 
WhatsApp : 0867748337 
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555 
ร้านตั้งอยู่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
259285_13227436_1.jpg
Adsense
ความคิดเห็น