รับจัดดอกไม้นอกสถานที่

maykiflower profile image maykiflower
 การจัดดอกไม้ ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพราะจะต้องใช้ดอกไม้ที่แตกต่างกันในหลากหลายสี การไล่โทน การนำเอาดอกไม้หรือใบไม้ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ มาจัดให้อยู่ในองค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กัน และทำให้เกิดมุมมองที่สวยงาม นับได้ว่าเป็นศิลปะและวิวัฒนาการที่สืบทอดกันมาช้านาน การจัดดอกไม้โดยส่วนใหญ่นิยมจัดเลียนแบบดอกไม้สดตามธรรมชาติ


ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
7 ปีที่ผ่านมา
maykiflower Icon รับจัดดอกไม้นอกสถานที่ อ่าน 1,299 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
maykiflower Icon รับจัดดอกไม้นอกสถานที่ อ่าน 1,041 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
maykiflower Icon รับจัดดอกไม้นอกสถานที่ อ่าน 2,029 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
maykiflower Icon รับจัดดอกไม้นอกสถานที่ อ่าน 4,864 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา