สรุปย่อเตรียมสอบ เจาะแนวข้อสอบ นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. อปท

attorney285 profile image attorney285
สรุปย่อเตรียมสอบ เจาะแนวข้อสอบ นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. อปท



สรุปย่อเตรียมสอบ เจาะแนวข้อสอบ นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. อปท 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-980555-5689111-สรุปย่อเตรียมสอบ+เจาะแนวข้อสอบ+นิติกร+ระดับ+3+ท้องถิ่น+อบต.+เทศบาล+อบจ.+อปท.html 

ดูหนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก. คลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858.980556_th 


สรุปย่อเตรียมสอบ เจาะแนวข้อสอบ นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. อปท 
รวบรวมและจัดทำโดย : อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ อ.วาสนา จินดาสวัสดิ์ 
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2556 
จำนวนหน้า 345 หน้า 
รูปแบบ : เข้าเล่ม ไสกาว 

สารบัญ 

• ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย 
• นโยบายรัฐบาล 
• นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
• สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
• สรุปย่อ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
• สรุปย่อ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
• สรุปย่อ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 
• สรุปย่อ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
• สรุปย่อ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 
• สรุปย่อ พ.ร.บ. เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
• สรุปย่อ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
• สรุปย่อ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
• สรุปย่อ พระราชกฤษฎีกาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 
• สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 
• สรุปย่อ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
• สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยความรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2552 
• สรุปย่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
• สรุปย่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
• สรุปย่อ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 
• เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 
• เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 2 
• เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 3 
• เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 4 
• มาตรฐานเฉพาะตำแหน่งนิติกร 3 
• พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2538 
• พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
• พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
• เจาะข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนิติกร ชุดที่ 5 
• เจาะข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนิติกร ชุดที่ 6 


ราคา 320 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ อ.วาสนา จินดาสวัสดิ์ 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-980555-5689111-สรุปย่อเตรียมสอบ+เจาะแนวข้อสอบ+นิติกร+ระดับ+3+ท้องถิ่น+อบต.+เทศบาล+อบจ.+อปท.html 


ดูหนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก. คลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858.980556_th 



**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! โทรสั่งได้เลย**** 

โทร 02-718-3517 (ทุกวัน) มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน) 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com (***เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง*** มั่นใจได้ของชัวร์ 100%) 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน) 
LINE ID : attorney285 
WhatsApp : 0867748337 
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555 
ร้านตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน