ด่วน..หนังสือคู่มือสอบเนติฯ อัยการฯผ.ช.ผู้พิพากษา ปี 54 ออกใหม่

guest profile image guest

ตัวช่วยสำหรับผู้กำลังเตรียมตัวสอบเนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2554 โดยมีการให้ฝึกซ้อมตอบก่อนสอบจริง เปรียบเหมือนนักมวยที่ได้ฝึกซ้อมก่อนขึ้นเวทีจริง ชื่อหนังสือ "ตะลุยโจทย์กับฎีกาใหม่ เล่ม 1/2554" รวมทุกวิชา ท่านจะได้ทั้งฎีกาใหม่
ได้ฝึกตัวบท ได้เห็นแนวการเขียนตอบที่ทำให้ได้คะแนนดี และได้ฝึกเขียนตอบกับแนวข้อสอบเหมือนข้อสอบจริงที่เอาฎีกาใหม่มาออก และเป็นฎีกาที่ไม่เคยออกสอบที่ใดมาก่อน

 


PPJ Group

ความคิดเห็น
guest profile image guest

รายละเอียดโปรดดูที่ http://www.pp-j.com/

PPJ Group

guest profile image guest

รายละเอียดโปรดดูที่ http://www.pp-j.com/

PPJ Group