รวมเอกสารงานคณะสงฆ์

prataladnoi profile image prataladnoi
รายงานทอดกฐิน

ความคิดเห็น
prataladnoi profile image prataladnoi
บัญชีสัทธิวิหารริก=

prataladnoi profile image prataladnoi
ตัวอย่างพิมพ์ซองเอกสารแก้ไขได้

prataladnoi profile image prataladnoi
ตัวอย่างฏีกานำไปแก้ไขเองได้นะครับ
ส่วนเอกสารไฟล์excellบอร์ดนี้ลงไม่ได้ถ้าจะใช้งานติดต่อที่
punya_j@hotmail.co.th

prataladnoi profile image prataladnoi
รายงานวันสำคัญ

prataladnoi profile image prataladnoi
ตัวอย่างขอปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ข้ามเขต

prataladnoi profile image prataladnoi
แบบรายงานพระธรรมทูตแก้ไขได้

prataladnoi profile image prataladnoi
แบบขอเงินอุดหนุนบูรณวัด

prataladnoi profile image prataladnoi
แบบตัวอย่างขอตั้งไวยาวัจกร
แค่เป็นตัวอย่างเท่านั้น

prataladnoi profile image prataladnoi
ตัวอย่างหนังสือใช้ที่ดินวัดดำเนินการร่วมกับหน่วยราชการ
(กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้)

prataladnoi profile image prataladnoi
ตั้งรักษาการเจ้าอาวาส

prataladnoi profile image prataladnoi
ตั้งเลขานุการเจ้าคณะตำบล

prataladnoi profile image prataladnoi
ตัวอย่างแบบให้เช่าที่วัด

prataladnoi profile image prataladnoi
คำกล่าวขอบวชชีพราหมณ์

prataladnoi profile image prataladnoi
แบบตั้งรักษาการเจ้าคณะตำบล

prataladnoi profile image prataladnoi
แบบเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาส

prataladnoi profile image prataladnoi
แแบบกรอกรายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษา
โดยแก้ไขได้

prataladnoi profile image prataladnoi
สวดมนต์แปล นำไปใช้ในการบวชชีพราหมณ์ได้นะครับ