องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นมีความประสงค์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 3 อัตรา

guest profile image guest
1.  นักบริหารการศึกษา                    1  อัตรา
2.   นิติกร                                      1  อัตรา
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        1  อัตรา
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
guest Icon อยากเช่ารถเครนในแม่สอด 1 อ่าน 1,263 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอผู้ใหญ่ตรวจสอบ อ่าน 759 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา