แบบฝึกหัดภาษาไทยเพิ่มเติมค่ะ เอาไว้ให้เด็กๆฝึกทำได้ค่ะ

srn2554 profile image srn2554
มีทั้งหมด 5 ไฟล์นะคะ

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon ข้อสอบมาตรฐานภาษาไทย 1 อ่าน 4,731 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon ข้อสอบมาตรฐานการงาน อ่าน 1,415 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon ข้อสอบมาตรฐานสังคม อ่าน 2,603 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon ข้อสอบมาตรฐานวิทยาศาสตร์ 1 อ่าน 3,909 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon ข้อสอบมาตรฐานคณิตศาสตร์ อ่าน 3,141 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon ข้อสอบมาตรฐานประวัติศาสตร์ อ่าน 3,192 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon ข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ อ่าน 2,010 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon ข้อสอบมาตรฐานสุขศึกษา อ่าน 1,484 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon ข้อสอบมาตรฐานศิลปะ อ่าน 1,662 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon เฉลย พว. ทุกวิชา 5 อ่าน 47,770 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon อังกฤษ พว. 1 อ่าน 2,060 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon วิทย์ พว. 2 อ่าน 4,063 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon ภาษาไทย พว. 2 อ่าน 4,605 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
srn2554 Icon English term 2 อ่าน 1,089 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา