การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา

ubonkhet1 profile image ubonkhet1
การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดูรายละเอียด
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
5 ปีที่ผ่านมา
ubonkhet1 Icon ชงประกันสุขภาพ ดูแลครูเอกชน 1 อ่าน 1,746 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
ubonkhet1 Icon บัญชีรายชื่อหนังสือเรียน ปี 2555 อ่าน 2,773 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา