ตรังรถแห่ดนตรีสด รถแห่รับจ้างที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและเวทีเคลื่อนที่

testthai1 profile image testthai1
วงดนตรีแสดงสดบนรถแห่ตรัง ที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและเวทีเคลื่อนที่ โดยมีวงดนตรีขึ้นไปแสดงกันสดๆบนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นเวที รถดนตรีแห่แสดงสดตรัง ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง รถแห่ดนตรีสดงานบวชตรัง รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธีต่างๆ บริการเช่าเวทีเครื่องเสียง บริการจัดหาจ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี วงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ รถแห่ เวที เครื่องเสียง ไฟประดับ นักดนตรี/วงดนตรี สมาคมนิยม รถแห่เคลื่อนที่  ชมผลงานที่

                 
ติดต่อคิวงานแสดงบริการ
รถดนตรีแห่ แสดงสดตรัง

จ้างรถแห่ตรัง รถดนตรีแห่ แสดงสด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง
- รถแห่ดนตรีสดงานบวชตรัง รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธี
- เช่าไฟประดับตรัง ไฟงานวัด ไฟพัด ไฟหมุน ไฟพัดหมุน ไฟต้นมะพร้าว ไฟจัดงานเลี้ยง
- บริการให้เช่าเครื่องเสียงตรัง เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานต่างๆ เช่นงานแต่ง งานEvent  ชมผลงานที่รับแห่นาคตรัง แห่กฐิน แห่ผ้าป่า แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน แห่รับปริญญา แห่นางแมว แห่ขอฝน แห่ขบวนงานประเพณีไทย แห่งานสงกรานต์ แห่พิณ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
มีการเล่นแพร่หลายมาก เพราะเป็นกำเนิด โปงลาง หรือ เกราะลอ มีประวัติโดยย่อ คือ ท้าวพรหมโคตร เครื่องปั่นไฟ รถเข็นเดินตามได้เลย ชมผลงานที่
รถแห่งานบวชตรัง
รถดนตรีแห่นาคตรัง
รถดนตรีแห่ร้องสดตรัง  
รถดนตรีแห่ผ้าป่าตรัง  
รถดนตรีแห่งานพิธีตรัง
รถดนตรีแห่ขันหมากตรัง
รถแห่ดนตรีสดตามอำเภอตำบล เขต กทมตรัง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอหาดสำราญ
รถแห่ดนตรีสดตะเสะ
รถแห่ดนตรีสดบ้าหวี
รถแห่ดนตรีสดหาดสำราญ

รถแห่ดนตรีสดอำเภอกันตัง
รถแห่ดนตรีสดกันตัง
รถแห่ดนตรีสดกันตังใต้
รถแห่ดนตรีสดคลองชีล้อม
รถแห่ดนตรีสดคลองลุ
รถแห่ดนตรีสดควนธานี
รถแห่ดนตรีสดนาเกลือ
รถแห่ดนตรีสดบางสัก
รถแห่ดนตรีสดบางหมาก
รถแห่ดนตรีสดบางเป้า
รถแห่ดนตรีสดบ่อน้ำร้อน
รถแห่ดนตรีสดย่านซื่อ
รถแห่ดนตรีสดวังวน
รถแห่ดนตรีสดเกาะลิบง
รถแห่ดนตรีสดโคกยาง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอนาโยง
รถแห่ดนตรีสดช่อง
รถแห่ดนตรีสดนาข้าวเสีย
รถแห่ดนตรีสดนาหมื่นศรี
รถแห่ดนตรีสดนาโยงเหนือ
รถแห่ดนตรีสดละมอ
รถแห่ดนตรีสดโคกสะบ้า

รถแห่ดนตรีสดอำเภอปะเหลียน
รถแห่ดนตรีสดทุ่งยาว
รถแห่ดนตรีสดท่าข้าม
รถแห่ดนตรีสดท่าพญา
รถแห่ดนตรีสดบางด้วน
รถแห่ดนตรีสดบ้านนา
รถแห่ดนตรีสดปะเหลียน
รถแห่ดนตรีสดลิพัง
รถแห่ดนตรีสดสุโสะ
รถแห่ดนตรีสดเกาะสุกร
รถแห่ดนตรีสดแหลมสอม

รถแห่ดนตรีสดอำเภอย่านตาขาว
รถแห่ดนตรีสดทุ่งกระบือ
รถแห่ดนตรีสดทุ่งค่าย
รถแห่ดนตรีสดนาชุมเห็ด
รถแห่ดนตรีสดย่านตาขาว
รถแห่ดนตรีสดหนองบ่อ
รถแห่ดนตรีสดเกาะเปียะ
รถแห่ดนตรีสดโพรงจรเข้
รถแห่ดนตรีสดในควน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอรัษฎา
รถแห่ดนตรีสดคลองปาง
รถแห่ดนตรีสดควนเมา
รถแห่ดนตรีสดหนองบัว
รถแห่ดนตรีสดหนองปรือ
รถแห่ดนตรีสดเขาไพร

รถแห่ดนตรีสดอำเภอวังวิเศษ
รถแห่ดนตรีสดท่าสะบ้า
รถแห่ดนตรีสดวังมะปราง
รถแห่ดนตรีสดวังมะปรางเหนือ
รถแห่ดนตรีสดอ่าวตง
รถแห่ดนตรีสดเขาวิเศษ

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสิเกา
รถแห่ดนตรีสดกะลาเส
รถแห่ดนตรีสดนาเมืองเพชร
รถแห่ดนตรีสดบ่อหิน
รถแห่ดนตรีสดเขาไม้แก้ว
รถแห่ดนตรีสดไม้ฝาด

รถแห่ดนตรีสดอำเภอห้วยยอด
รถแห่ดนตรีสดทุ่งต่อ
รถแห่ดนตรีสดท่างิ้ว
รถแห่ดนตรีสดนาวง
รถแห่ดนตรีสดบางกุ้ง
รถแห่ดนตรีสดบางดี
รถแห่ดนตรีสดปากคม
รถแห่ดนตรีสดปากแจ่ม
รถแห่ดนตรีสดลำภูรา
รถแห่ดนตรีสดวังคีรี
รถแห่ดนตรีสดหนองช้างแล่น
รถแห่ดนตรีสดห้วยนาง
รถแห่ดนตรีสดห้วยยอด
รถแห่ดนตรีสดเขากอบ
รถแห่ดนตรีสดเขาขาว
รถแห่ดนตรีสดเขาปูน
รถแห่ดนตรีสดในเตา

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเมืองตรัง
รถแห่ดนตรีสดควนปริง
รถแห่ดนตรีสดทับเที่ยง
รถแห่ดนตรีสดนาตาล่วง
รถแห่ดนตรีสดนาท่ามเหนือ
รถแห่ดนตรีสดนาท่ามใต้
รถแห่ดนตรีสดนาบินหลา
รถแห่ดนตรีสดนาพละ
รถแห่ดนตรีสดนาโต๊ะหมิง
รถแห่ดนตรีสดนาโยงใต้
รถแห่ดนตรีสดน้ำผุด
รถแห่ดนตรีสดบางรัก
รถแห่ดนตรีสดบ้านควน
รถแห่ดนตรีสดบ้านโพธิ์
รถแห่ดนตรีสดหนองตรุด
รถแห่ดนตรีสดโคกหล่อ

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
testthai1 Icon ตัวอย่าง อ่าน 6 11 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตภูเก็ตโทร 0950192290 อ่าน 29 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดงานอีเว้นทเขตอุบลราชธานี อ่าน 33 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดออแกไนซเขตเชียงใหม่ อ่าน 32 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตเพชรบุรี อ่าน 34 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดบูธเขตราชบุรี อ่าน 31 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตระยองโทร 0950192290 อ่าน 32 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา