ใหม่ล่าสุด!! หนังสือเตรียมสอบช่างทั่วไป กรมธนารักษ์

WANNANITA profile image WANNANITA

โหลดแนวข้อสอบช่างทั่วไป กรมธนารักษ์

- ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

- ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

- ความรู้เกี่ยวกับวัสดุช่างอุตสาหกรรม

- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

- ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น

- ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยาเบื้องต้น

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

…………………………………………………………

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2562 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)

โทร : 064 664 2161 (ทศพร)

LINE@ : https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p  (@rpv4428p)

WEBSITE : www.แจกแนวข้อสอบ.net

 ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา