รวม Trick Tips ดีๆเทคนิคเด็ดๆใน Windows 7

webmaster
เอา User Account Control (UAC) ใน Windows 7 ออก

ใครลำคานตอนที่เราลงโปรแกรม หรือปรับแก้ไขอะไร มันจะมี popup ขึ้นมาเสมอ

แก้โดย
1. ไปที่ Start Menu > Control Panel > User Accounts and Family Safety > User Account > Change User Account Control Setting
2.ปรับขีดไปล่างสุดครับ > OK

เพิ่มความเร็วในการบูตให้กับ Windows 7

win7 เป็น OS ที่ออกแบบให้ใช้กับ CPU หลายคอร์แต่ส่วนใหญ่ค่า default ของมันจะตั้งไว้ที่ 1 คอร์
ถ้า CPU เรามีหลายคอร์ เราก็สามารถแก้ไขให้มันเพิ่มความเร็วในการบู๊ตได้โดย

1.start > พิม msconfig กด enter
2.ที่หน้าต่าง System Configuration ให้ไปที่แท๊บ Boot และคลิกที่ Advanced options…
3. ที่หน้งต่าง Boot Advanced Options ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Number of processors CPU มีกี่คอร์ ก็เลือกไป แต่ผมมี 4 อิอิ
4. OK > OK ลอง restart เครื่อง ดูผลออกมาว่าเร็วแค่ไหน

มาเช็คกันว่า Windows 7 ของท่าน ใช้เวลาในการ Restart นานแค่ไหน

เปิด notepad ก๊อบปี้ข้างล่าง

อ้างอิง:
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim Wsh, Time1, Time2, Result, PathFile, MsgResult, MsgA, AppName, KeyA, KeyB, TimeDiff
MsgA = “Please close all running applications and click on OK.”
KeyA = “HKEY_CURRENT_USER\Software\RestartTime\”
KeyB = “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run\RestartTime”
AppName = “Restart-Time”
Set Wsh = CreateObject(”WScript.Shell”)
PathFile = “”"” & WScript.ScriptFullName & “”"”
Result = wsh.RegRead(KeyA & “Times”)
if Result = “” then
MsgResult = Msgbox (MsgA, vbOKCancel, AppName)
If MsgResult = vbcancel then WScript.Quit
Wsh.RegWrite KeyA & “Times”, left(Time,8), “REG_SZ”
Wsh.RegWrite KeyB, PathFile, “REG_SZ”
Wsh.Run “cmd /c Shutdown -r -t 00″, false, 0
else
Wsh.RegDelete KeyA & “Times”
Wsh.RegDelete KeyA
Wsh.RegDelete KeyB
TimeDiff = DateDiff(”s”,Result,left(Time,8))
MsgBox “Your computer restarts in ” & TimeDiff & ” seconds”, VbInformation, AppName
end if
wscript.Quit

เซฟเป็นชื่อไรก็ได้ แต่นามสกุลต้องเป็น XXX.VBS
XXX นี่คือชื่อที่คุณตั้ง

กดเข้าไป กด OK

เอา Quick Launch Toolbar คืนมา

1.คลิกขวาที่ Taskbar เลือก Toolbar > New Toolbar
2.จะมีหน้าต่าง New Toolbar – Choose a folder ในช่อง Folder
3.ใส่ %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch แล้วกดที่ Select Folder
4.จบ

ซ่อนไดร์ฟ media ที่ไม่ใช้ออกไป

1.กด start > พิม Folder options กด enter ตรงช่อง search…..
2.แถบ view ติ๊กถูกที่ Hide empty drives in the Computer folder

Sticky Note สำหรับคนขี้ลืม

เป็นโน๊ตที่แปะไว้เตือนความจำ

Start > All Programs > Accessories > Stricky Notes

จะเพิ่มกระดาษก็คลิกที่เครื่อง +

เพิ่มคำสั่ง Copy to , Move to.. ให้เมนูคลิกขวา

เปิด notepad ก๊อบปี้

อ้างอิง:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\Copy To]

=”{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}”

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\Move To]

=”{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}”

เซฟเป็น นามสกุล XXX.reg

เอา Menu Bar ใน Windows Explorer ออกมา

ใน win7 จาซ่อนไว้ เอาออกมาโดย

กด atl ครับ
หรืออยากให้มันโชว์ตลอด
1.start > พิม Folder options กด enter
2. แถบ view
3.ติ๊กถูกที่ Always Show Menus แล้วคลิก OK

เอา IE8 ออกไป
1.start > พิม Turn Windows features on or off กด enter
2.เลื่อนหา IE8 เอาเครื่องหมายถูกออก > OK > restart

ซ่อน Drive letters ออก
โดยปกติ win7 จะมีการแสดงไดร์ฟ c d e f …… ถ้าคุณไม่ชอบให้มันออกมา มีแต่ชื่อที่คุณตั้งไว้ ก็เอาออกโดย

start > พิม Folder options กด enter
แถบ view
หา Show drive letters ให้เอาเครื่องหมายถูกออก

ยกเลิกการ Restart เมื่อ Windows Update
ปิดการทำงานนี้ได้โดย

Start > พิม gpedit.msc แล้ว <enter>
ที่หน้าต่าง Group Policy ให้ไปตามนี้
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update
ที่ด้านขวา หา No auto-restart with logged on users for scheduled automatic update installations แล้วดับเบิ้ลคลิกที่นี่
เลือก Enabled กด OK

เพิ่มความเร็วการแสดงผล Taskbar Thumbnails ให้เร็วขึ้น
Start > พิม Regedit <enter>
HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Mouse
ด้านขวา หา MouseHoverTime ดับเบิลคลิก แก้เป็น 0 ซะ

สร้าง New Folder แบบไว
กด ctrl+shift+n ครับ

ClearType ปรับหรือยัง

ใน win 7 ปรับง่ายดีครับ เพราะมันทำแบบ wizard แบบ step by step
กด start > พิม Cleartype กด enter

ปรับตามแบบที่คุณเลือก

ลบลูกศรออกจากช๊อตคัดแบบไม่ต้องยุ่งกับ registry
โหลด

http://upload.one2car.com/download.a…INJ5Y2GVKUW7GF

อ่านด้วยนะครับ

ปรับ taskbar ให้เหมือนกับ vista

บางคนยังไม่คุ้นกะ win7 ปรับได้โดย

คลิกขวา taskbar > propoties
แถว taskbar ตรง taskbar buttons: เปลื่ยนเป็น Combine when taskbar is full > apply >OK

ลบคำว่า Shortcut ออก

โหลดที่
http://www.howtogeek.com/geekers/RemoveShortcutText.zip

auto-login

start > พิม netplwiz

ที่หน้าต่าง User Accounts ให้เลือก User ที่จะทำ Auto Login

ตีกเอาเครื่องหมายออกจาก

Users must enter a user name and password to use this computer คลิก Apply

จะ มีหน้าต่าง automatically Log On มาให้คุณกรอก Password เมื่อกรอกแล้วให้คลิก OK แล้ว Restart เคริ่อง เมื่อเครื่องบูตมาก็จะไม่มีหน้า Login อีก

สร้างปุ่ม shut down , restart ง่ายๆ

คลิกขวาเดสท๊อป >new > shortcut

ใส่

shutdown

อ้างอิง:
Shutdown.exe -s -t 00

restart

อ้างอิง:
Shutdown.exe -r -t 00

LocK

อ้างอิง:
Rundll32.exe User32.dll,LockWorkStation

Hibernate

อ้างอิง:
rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState

sleep

อ้างอิง:
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0

วีธีประหยัดไฟ

start > shut down

Credit : I3lack-JacK of itemxp.net

Banner Ads
ความคิดเห็น
webmaster
ขอบคุณครับ
guest
ขอบคุณครับ
guest
thank you
guest
อันสุดท้ายนี่นะคะ
guest
อันสุดท้ายนี่สุดๆเลย นำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด

แต่ถ้าให้ได้ผลที่ดีกว่าต้อง

วีธีประหยัดไฟ

start > shut down > ถอดปลั๊ก
guest
ผมอยากรู้วิธี ปรดล๊อคเนตอ่า

รู้สึกว่า win 7 เนต มันจะช้าๆๆแหะๆ
guest

ขอบคุณครับ สุดยอดเลย

thanan
piyapongpaso
ได้การ
a2idea
ขอบคุณค่ะ
mrt2514
โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก ขอบคุณคร๊าบ...
patt9
 ขอบคุณมากค่ะ  
minorin
ความรู้ใหม่เยอะแยะเลย ขอบคุณค่ะ
xantriar
ความรู้ๆ
mrgumpz
thank
mook34
ขอบคุณค่ะ