มหาลัยเวสเทิร์นเปิดรับสมัครนักศึกษา

guest profile image guest

มหาลัยเวสเทิร์นเปิดรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา)

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปวส./อนุปริญญา เทียบโอน สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปีครึ่ง – 2 ปี ระดับปริญญาตรี 3 ปี ระดับปริญญาโท 14-18 เดือน ระดับปริญญาเอก 3 ปี

ทุกระดับได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สภาวิชาชีพชัญชี สมาคมภาษีอากร นิติบัณฑิตสภา สภาวิศวกร สภาการพยาบาล และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.เรียนต่อออนไลน์.com ติดต่อ อ. จิราพร 085-2270899 ,044-270148 E-mail: jiraporn.soipimai33@gmail.com *อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เพียงมีคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถเรียนได้ตลอดเวลา*

เรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก ด่วน

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา