ประชาสัมพันธ์-โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ(สำหรับบริหารงานด้านเบี้ยยังชีพ)

guest profile image guest

บริหารงานเบี้ยยังชีพ (OBT)

เหมาะสำหรับงานบริการ ที่ต้องการความ "ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้"

ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ Excelแล้วต้องเจอกับปัญหาด้านข้อมูลที่มีปริมาณมาก การทำงานยุ่งยากซ้ำซ้อน 

เช่นอายุเปลี่ยน เงินเปลี่ยน คำนวณใหม่ทุกปี ลืมปัญหานี้ไปได้เลย

คุณสมบัติของโปรแกรม

1. จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก อย่างเป็นระบบ

2. มีระบบกำหนดสิทธิ์เพื่อการใช้งาน

3. คำนวณเงินตามกลุ่มอายุอัตโนมัติ

4. ใช้โปรแกรมพร้อมๆ กันได้หลายเครื่อง ไม่จำกัด

5. รายงานหลากหลาย ครบถ้วน

6. ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้

7. ใช้งานบน Smart Phone , iPad ,iPhone ได้ 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทดลอง

ใช้งานฟรีได้ที่ www.delsnet.com/download/obt.rar

รายละเอียดโปรแกรม

1. จัดเก็บประวัติส่วนตัว/ที่อยู่/ประเภทเงินสงเคราะห์ที่ได้รับ/ประเภทการรับเงิน/ธนาคารที่โอน/ รูปถ่าย/วันที่ย้ายออก-เสียชีวิต                  

2. สามารถค้นหาข้อมูลผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ได้จาก ชื่อ-นามสกุล-บ้านเลขที่-หมู่ที่                 

3. รายงานแบบแสดงรายละเอียดเป็น PDF และส่งออกข้อมูลออกเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งานอื่นได้ ประกอบด้วย                                                   

    3.1 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามหมู่ที่                                             

3.2 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามกลุ่มอายุ (60-69,70-79,80-89,90ขึ้นไป)       

3.3 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามธนาคารที่โอนเงิน                               

    3.4 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามประเภท (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย)             

    3.5 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ รายงานการจ่ายเงินแสดงจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด       

    3.6 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามปีงบประมาณที่ได้รับ ฯลฯ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.delsnet.co.th                                    

บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เว็บไซด์ www.delsnet.co.th 

Email: info@delsnet.co.th 

ติดต่อคุณอภิญญา

โทร.087-564-9307

โทร.086-981-7231

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา