กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 202879
6 ปีที่ผ่านมา
1 - 202878
6 ปีที่ผ่านมา
2 - 202877
6 ปีที่ผ่านมา
3 - 202874
6 ปีที่ผ่านมา
4 - 202864
6 ปีที่ผ่านมา
5 - 202863
6 ปีที่ผ่านมา
6 - 202859
6 ปีที่ผ่านมา
7 - 202854
6 ปีที่ผ่านมา
8 - 202853
6 ปีที่ผ่านมา
9 - 202851
6 ปีที่ผ่านมา
10 - 202849
6 ปีที่ผ่านมา
11 - 202844
6 ปีที่ผ่านมา
12 - 202843
6 ปีที่ผ่านมา
13 - 202842
6 ปีที่ผ่านมา
14 - 202838
6 ปีที่ผ่านมา
15 - 202836
6 ปีที่ผ่านมา
16 - 202827
6 ปีที่ผ่านมา
17 - 202826
6 ปีที่ผ่านมา
18 - 202825
6 ปีที่ผ่านมา
19 - 202816
6 ปีที่ผ่านมา
20 - 202814
6 ปีที่ผ่านมา
21 - 202812
6 ปีที่ผ่านมา
22 - 202809
6 ปีที่ผ่านมา
23 - 202807
6 ปีที่ผ่านมา
24 - 202806
6 ปีที่ผ่านมา
25 - 202805
6 ปีที่ผ่านมา
26 - 202799
6 ปีที่ผ่านมา
27 - 202798
6 ปีที่ผ่านมา
28 - 202793
6 ปีที่ผ่านมา
29 - 202792
6 ปีที่ผ่านมา
30 - 202783
6 ปีที่ผ่านมา
31 - 202782
6 ปีที่ผ่านมา
32 - 202777
6 ปีที่ผ่านมา
33 - 202775
6 ปีที่ผ่านมา
34 - 202770
6 ปีที่ผ่านมา
35 - 202769
6 ปีที่ผ่านมา
36 - 202762
6 ปีที่ผ่านมา
37 - 202759
6 ปีที่ผ่านมา
38 - 202756
6 ปีที่ผ่านมา
39 - 202751
6 ปีที่ผ่านมา
40 - 202749
6 ปีที่ผ่านมา
41 - 202748
6 ปีที่ผ่านมา
42 - 202742
6 ปีที่ผ่านมา
43 - 202741
6 ปีที่ผ่านมา
44 - 202739
6 ปีที่ผ่านมา
45 - 202737
6 ปีที่ผ่านมา
46 - 202735
6 ปีที่ผ่านมา
47 - 202734
6 ปีที่ผ่านมา
48 - 202731
6 ปีที่ผ่านมา
49 - 202720
6 ปีที่ผ่านมา