Cookie Policy (นโยบายคุกกี้)

เมื่อคุณคลิกเข้ามาที่ไซต์ของ bkk.social หรือใช้บริการของเรา คุณจะได้รับคุกกี้หนึ่งตัวหรือหลายตัวโดยอัตโนมัติ วัตถุประสงค์เริ่มแรกที่เราใช้คุกกี้คือ รับประกันว่า เราจะนำเสนอบริการได้อย่างดีที่สุด นอกจากนั้น เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อผลในทางสถิติและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ นโยบายนี้จะอธิบายโดยละเอียดถึงคุกกี้ประเภทต่างๆ ที่เราใช้ วัตถุประสงค์ที่เราใช้คุกกี้และวิธีที่คุณจะนำมาใช้เพื่อปิดกั้นและลบคุกกี้เหล่านั้นออก

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็ก โดยปกติจะเป็นไฟล์ตัวอักษรและตัวเลขที่ดาวน์โหลดมาไว้ที่อุปกรณ์เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บไซต์ หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่ไซต์ดังกล่าว คุกกี้มีประโยชน์เพราะคุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้

การปิดกั้นและการลบคุกกี้ออก

เบราว์เซอร์ของคุณจะช่วยให้คุณปิดกั้นหรือลบคุกกี้ที่คุณไม่ต้องการออกได้หากคุณต้องการทำเช่นนั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเมนู "วิธีใช้" ในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่า การปิดกั้นคุกกี้ทุกตัวจะส่งผลลบต่อความสามารถในการใช้เว็บไซต์จำนวนมาก รวมถึงเว็บไซต์ของเราเอง ดังนั้น เราจึงขอแนะนำคุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา

การใช้คุกกี้ของเรา

คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราอาจกำหนดขึ้นโดยเรา บุคคลที่สามที่ทำสัญญาร่วมกับเรา หรือบุคคลที่สามอิสระ เช่น บริษัทโฆษณา ไซต์ของเราใช้ประโยชน์จากคุกกี้ทั้งแบบ "เซสชั่น" และ "แบบถาวร" คุกกี้ "เซสชั่น" จดจำข้อมูลจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าหนึ่งเพื่อคัดกรองการค้นหาและทำการค้นหาให้แล้วเสร็จก่อนคุกกี้นั้นจะถูกลบออกจากเครื่องเมื่อคุณยุติเซสชั่น คุกกี้ "แบบถาวร" จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีก คุกกี้นี้จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก หรือจนกว่าจะหมดอายุตามวันที่ที่กำหนด คุกกี้แบบถาวรที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ อันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราจะไม่ถูกจัดเก็บไว้เกิน 2 ปีนับจากวันที่คุณเข้ามาที่ไซต์ครั้งล่าสุด ตารางด้านล่างแสดงคุกกี้ประเภทต่างๆ ที่เราใช้ เหตุผลที่เรา (หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง) ใช้คุกกี้ และข้อมูลที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อควบคุมและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้บนไซต์ของเรา

ประเภทของคุกกี้

สำคัญ

คุกกี้สำคัญมีความหมายตรงตามชื่อ คือมีความสำคัญต่อฟังก์ชันที่เหมาะสมของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราจดจำสิ่งที่คุณเลือกในแต่ละหน้า เช่น เส้นทาง วันที่และจำนวนของคนเดินทาง ซึ่งหมายความว่า เราสามารถส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับบริษัทจองที่เป็นหุ้นส่วนได้โดยที่คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลเหล่านี้ซ้ำอีกครั้ง

สมรรถนะ/ประสบการณ์ผู้ใช้

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อยืนยันว่า เว็บไซต์ของเราจะทำงานได้อย่างที่ต้องการ และเราได้ส่งผ่านข้อมูลเที่ยวบินที่ถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือก เรายังใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเน้นถึงประสบการณ์ของคุณด้วยการจดจำว่า คุณเพิ่งคลิกเข้ามาที่ไซต์ของเราเป็นครั้งแรกหรือไม่ และจดจำสิ่งที่คุณเลือกใช้ (เช่น ภาษาหรือประวัติการอ่านโพส) และการค้นหาก่อนหน้านี้

การใช้ประโยชน์สูงสุด

คุกกี้การใช้ประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้เราได้เห็นและติดตามข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุนาม เช่น แนวโน้มการคลิก ทำให้เราแน่ใจได้ว่า ไซต์ของเราได้เสนอประสบการณ์การท่องเว็บที่ราบรื่น ทำงานเป็นระบบและให้ความเพลิดเพลิน

เราใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อช่วยเราในเรื่องนี้ ผู้ให้บริการคือ Google และ Facebook

การโฆษณา

เว็บไซต์ของเราพยายามนำเสนอบริการโฆษณาที่สอดคล้องกับคุณโดยการแสดงผลโฆษณาที่อิงอยู่กับความสนใจของ Google AdSense และใช้โซลูชั่นโฆษณาของบุคคลภายนอก (เช่น Google AdWords และ Facebook) เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบริการของ bkk.social เมื่อคุณเข้าใช้ Google, Facebook หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของคลังโฆษณาของโซลูชั่นเหล่านี้ โฆษณาเหล่านี้ Google เป็นผู้กำหนดโดยใช้คุกกี้ติดตามพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บ และใช้ข้อมูลสถิตินิรนามแทนข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวการใช้บริการ bkk.social ตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะทางประชากรศาสตร์ บริษัทโฆษณาจากภายนอกอาจใช้คุกกี้เพื่อรับประกันว่าได้แสดงผลงานโฆษณาที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ต้องนำเสนองานโฆษณาชุดเดียวกันสองครั้งให้กับผู้ใช้คนเดิม และยืนยันว่า งานโฆษณาจะมีขนาดที่ถูกต้องและไม่ขัดจังหวะคุณขณะท่องไซต์

คุณสามารถเลือกไม่รับคุกกี้เครือข่ายหุ้นส่วนของ AdSense ได้จากที่นี่แต่กลไกการเลือกที่จะไม่รับคุกกี้จะใช้คุกกี้ และหากคุณล้างคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ กลไกจะ "ลืม" ตัวเลือกไม่รับนี้ คุณสามารถคงตัวเลือกไม่รับนี้ไว้สำหรับเบราว์เซอร์บางเบราว์เซอร์ได้ด้วยปลั๊กอินของ Googleที่ดาวน์โหลดได้จากที่นี่

การวิเคราะห์

เรายังใช้คุกกี้เพื่อควบคุมและทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้และเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเรา ซึ่งจะทำให้เราปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ พร้อมสร้างเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้ใช้และผลักดันการขยายตัวทางธุรกิจของเรา เราใช้ Google Analytics ที่จัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อจัดทำรายงานและสถิติแบบไม่ต้องระบุนาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเราโปรด ติดต่อเราได้ที่ webmaster@bkk.social