นโยบายความเป็นส่วนตัว

bkk.social มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเราคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณเปิดเผยกับเรา

นโยบายนี้ รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการและ นโยบายคุกกี้ของเรากำหนดพื้นฐานที่เรา Bkk.Social ดำเนินการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลดังกล่าว และนำมาใช้กับเว็บไซต์ แอพบนมือถือ และบริการอื่นๆ ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยเรา เช่น จดหมายข่าวและบริการแจ้งเตือน

การใช้บริการของ Bkk.Social ถือว่าคุณเห็นด้วยที่จะให้เราใช้ข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้เวลาสองสามนาทีอ่านเนื้อหาให้เข้าใจ และติดต่อเราหากมีข้อสงสัยใดๆ

Bkk.Social เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง

ข้อมูลเกือบทั้งหมดที่เรารวบรวมจากคุณเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ เช่น ID ผู้ใช้หรือ ID อุปกรณ์ที่เป็นข้อมูลนิรนาม และไม่สามารถนำมาใช้ระบุตัวตนคุณในโลกออฟไลน์ ("ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล") ได้ ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ประเภทเบราว์เซอร์ ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้งาน เวลาที่เข้าสู่ระบบ เว็บไซต์ที่ใช้ก่อนเข้าถึง Bkk.Social คุณสมบัติหรือฟังก์ชันที่เลือกในขณะบริการของ Bkk.Social และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไป

หากจำเป็น เราอาจจะรวบรวมข้อมูลที่ระบุอัตลักษณ์ในฐานะบุคคลในโลกออฟไลน์ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เลขที่หนังสือเดินทางหรือรายละเอียดการชำระเงินของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ทั้งนี้ เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากที่จำเป็นในการดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณให้มากที่สุด

Bkk.Social จะรวบรวมข้อมูลนี้อย่างไรและเมื่อใด

เรารวบรวมข้อมูลที่คุณสมัครใจเปิดเผยให้เราในระหว่างที่คุณใช้บริการของ Bkk.Social ข้อมูลดังกล่าวไล่เรียงตั้งแต่ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล ซึ่งคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ก็ได้

นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณเปิดเผยให้กับเราโดยสมัครใจแล้ว เรายังรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณโดยตรงเมื่อคุณใช้บริการของ Bkk.Social และโดยอ้อมซึ่งเราได้รับโดยอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชันของบุคคลที่สาม เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook หรือ Twitter) หรือเว็บไซต์อื่นๆ (เช่น หุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์) ที่คุณเชื่อมต่อเพื่อใช้บริการของ Bkk.Social

Bkk.Social จะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

เพื่อส่งมอบบริการของ Bkk.Social

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อส่งมอบบริการของ Bkk.Social รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันเฉพาะที่คุณต้องการ ได้แก่ การสร้างผลการค้นหาให้ตรงกับเกณฑ์การค้นหามากที่สุด หรือส่งจดหมายข่าวหรือแจ้งเตือนราคาที่เลือกรับทางอีเมล

ปรับเปลี่ยนบริการของ Bkk.Social ให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคล

นอกจากจะใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการที่สำคัญแล้ว เรายังใช้ข้อมูลเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้บริการของ Bkk.Social ให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น เราจะใช้คุกกี้เพื่อจดจำภาษาและสกุลเงินที่คุณเลือกใช้ และนำเสนอหรือแนะนำข้อมูลหรือตัวเลือกการเดินทางที่เราเชื่อว่าตรงกับความต้องการของคุณ โดยดูจากประวัติการค้นหาและการใช้บริการของคุณ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะบุคคล

เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสม

เราใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลที่คุณค้นหาบนบริการของ Bkk.Social หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไปของคุณ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้บริการปรับเปลี่ยนเป้าหมายโฆษณาของบุคคลที่สาม เพื่อให้ส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับจุดหมายปลายทางที่ค้นหาให้กับคุณ เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำเช่นนี้เว้นแต่คุณอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง

เพื่อเข้าใจ ปรับปรุง และคุ้มครองบริการของ Bkk.Social

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับบริการของ Bkk.Social เพื่อระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด ปรับปรุงบริการ ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง

เพื่อติดต่อคุณ

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณ โดยส่งอีเมลยืนยัน แจ้งเตือนข้อมูลตามที่ร้องขอ เช่น จดหมายข่าวหรือการแจ้งข้อความทางอีเมล หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องส่งเพื่อนำเสนอบริการของ Bkk.Social เช่น รายละเอียดการขอสร้างเว็บบอร์ดของ Bkk.Social เราอาจแจ้งให้คุณทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสิ่งใดในบริการของ Bkk.Social นโยบายฉบับนี้ นโยบายคุกกี้ หรือเงื่อนไขการให้บริการ

Bkk.Social จะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเมื่อใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งจะใช้ข้อมูลภายใต้คำสั่งของ Bkk.Social เท่านั้น

เราจะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ให้กับบุคคลที่สามที่ให้บริการต่างๆ ในนามของเรา และภายใต้คำสั่งของเรา (“ผู้ประมวลผลภายนอก”) เรารับประกันว่า ผู้ประมวลผลภายนอกซึ่งดูแลจัดการข้อมูลในนามของเราจะดำเนินการสอดคล้องตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย และหากข้อมูลนั้นมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ จะนำมาใช้ตามที่เรากำกับเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของผู้ประมวลผลภายนอก (เว้นแต่คุณได้แสดงความยินยอมอนุญาตอย่างชัดแจ้ง) และจะต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลกำหนดไว้

การเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามเพื่อการดำเนินการที่อยู่เหนือการควบคุมของ Bkk.Social

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Bkk.Social และเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นในสองกรณีต่อไปนี้ (1) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ (2) คู่ค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับอีเมลส่งเสริมการขาย

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อเหตุผลด้านกฎหมายและเหตุผลอื่นๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณหากจำเป็นเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการของเราหรือข้อตกลงอื่นๆ หรือเพื่อเปิดเผยให้กับผู้ซื้อมุ่งหวัง หรือผู้ซื้อสุดท้าย ในกรณีที่ Bkk.Social (หรือส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา) ถูกขายออกไป เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณหากจำเป็นเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ หรือฟ้องร้องกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือป้องกันความเสียหาย โต้ตอบการดำเนินการตามกฎหมาย หรือบังคับใช้สิทธิ์และการเรียกร้องของเรา

Bkk.Social จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของฉันให้ปลอดภัยได้อย่างไร

เราให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยอนุญาตเฉพาะพนักงานของ Bkk.Social ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อทำตามหน้าที่ และนำเสนอบริการของ Bkk.Social ให้กับคุณเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้

แม้เราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่มีทางที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเปิดเผยให้กับเรา โดยคุณต้องรับความเสี่ยงไว้เอง

Bkk.Social จัดเก็บข้อมูลของฉันอย่างไร

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ภายในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ หรือสิงคโปร์เท่านั้น หรือในประเทศที่คุณเข้าถึงบริการของ Bkk.Social ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เรามีมาตรการระดับองค์กรและมาตรการด้านเทคนิคที่เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

Bkk.Social ใช้คุกกี้หรือเครื่องมือติดตามอื่นๆ หรือไม่

เราใช้ทั้งคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายๆ กัน (เช่น บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราใช้เทคนิค ID อุปกรณ์แบบไม่ถาวรอย่าง IDFA และ Android Advertising) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการของ Bkk.Social โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในนโยบายฉบับนี้ โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บริการของ Bkk.Social ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ในนโยบายคุกกี้

ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น บริษัทโฆษณาจากภายนอกจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายๆ กันเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลจากคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของทั้งบนบริการของ Bkk.Social และบนแพลตฟอร์มของบริษัทภายนอกอื่นๆ ขณะที่คุณคลิกดูหน้าเพจในเว็บ รวมถึงเมื่อคุณใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ คุณสามารถควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ในการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ หรือในระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

Bkk.Social รวบรวมข้อมูลจากเด็กหรือไม่

บริการของ Bkk.Social ไม่ใช่บริการสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่อาจให้ข้อมูลใดๆ ต่อ บน หรือผ่านทางบริการของ Bkk.Social ได้ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี และจะลบข้อมูลนั้นทิ้ง หากทราบว่าเราได้เก็บหรือได้รับข้อมูลที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายไม่ได้มอบให้หรือยินยอมอย่างชัดแจ้ง

ฉันสามารถเข้าถึงหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้อย่างไร

หากคุณสร้างบัญชีกับ Bkk.Social แล้ว คุณสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนและการสมัครรับบริการได้จากการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์แจ้งขอไม่ให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อเราเพื่อระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ คุณยังเลือกที่จะไม่รับอีเมลที่ไม่มีความสำคัญได้ อาทิ อีเมลด้านการตลาด โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูลที่ด้านล่างของอีเมลนั้น

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราที่อีเมล์ webmaster@bkk.social