กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 202507
6 ปีที่ผ่านมา
1 - 202501
6 ปีที่ผ่านมา
2 - 202489
6 ปีที่ผ่านมา
3 - 202488
6 ปีที่ผ่านมา
4 - 202487
6 ปีที่ผ่านมา
5 - 202479
6 ปีที่ผ่านมา
6 - 202470
6 ปีที่ผ่านมา
7 - 202461
6 ปีที่ผ่านมา
8 - 202459
6 ปีที่ผ่านมา
9 - 202446
6 ปีที่ผ่านมา
10 - 202440
6 ปีที่ผ่านมา
11 - 202429
6 ปีที่ผ่านมา
12 - 202417
6 ปีที่ผ่านมา
13 - 202415
6 ปีที่ผ่านมา
14 - 202387
6 ปีที่ผ่านมา
15 - 202379
6 ปีที่ผ่านมา
16 - 202363
6 ปีที่ผ่านมา
17 - 202360
6 ปีที่ผ่านมา
18 - 202348
6 ปีที่ผ่านมา
19 - 202326
6 ปีที่ผ่านมา
20 - 202322
6 ปีที่ผ่านมา
21 - 202309
6 ปีที่ผ่านมา
22 - 202304
6 ปีที่ผ่านมา
23 - 202291
6 ปีที่ผ่านมา
24 - 202286
6 ปีที่ผ่านมา
25 - 202266
6 ปีที่ผ่านมา
26 - 202260
6 ปีที่ผ่านมา
27 - 202241
6 ปีที่ผ่านมา
28 - 202238
6 ปีที่ผ่านมา
29 - 202223
6 ปีที่ผ่านมา
30 - 202192
6 ปีที่ผ่านมา
31 - 202161
6 ปีที่ผ่านมา
32 - 202146
6 ปีที่ผ่านมา
33 - 202145
6 ปีที่ผ่านมา
34 - 202137
6 ปีที่ผ่านมา
35 - 202135
6 ปีที่ผ่านมา
36 - 202124
6 ปีที่ผ่านมา
37 - 202113
6 ปีที่ผ่านมา
38 - 202109
6 ปีที่ผ่านมา
39 - 202097
6 ปีที่ผ่านมา
40 - 202094
6 ปีที่ผ่านมา
41 - 202090
6 ปีที่ผ่านมา
42 - 202080
6 ปีที่ผ่านมา
43 - 202075
6 ปีที่ผ่านมา
44 - 202066
6 ปีที่ผ่านมา
45 - 202058
6 ปีที่ผ่านมา
46 - 202045
6 ปีที่ผ่านมา
47 - 202039
6 ปีที่ผ่านมา
48 - 202026
6 ปีที่ผ่านมา
49 - 202014
6 ปีที่ผ่านมา