คำนาม

kroowut profile image kroowut

คำนาม

คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อคน  สัตว์ พืช  สิ่งของ  สภาพ  ลักษณะ   แบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้ ๕ ชนิด

. คำนามสามัญ (สามานยนาม)  เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไป   เช่น  คน  แมว   ปู  เสือ  ปลา  หอย  เป็ด  ไก่  นก  ฯลฯ

. คำชื่อเฉพาะ (วิสามานยนาม)  เป็นชื่อเฉพาะของคน  สัตว์  พืช  สิ่ง ของ  สถานที่   เช่น  พิษณุโลก  พรหมพิรามวิทยา  ไอ้ตูบ  เจ้าด่าง   พิชัย   นายสิทธิศักดิ์  เป็นต้น

. คำนามรวมหมู่ (สมุหนาม)  เป็นนามที่ใช้เรียกนามซึ่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่  เช่น  กอง  กลุ่ม  หมู่  ฝูง  โขลง  พวก  พรรค  วง  ฯลฯ

. คำนิยมธรรม ( อาการนาม)  คือคำนามที่ใช้ “การ” หรือ “ความ” นำหน้าคำกริยา และใช้ “ความ” นำหน้าคำวิเศษณ์  เช่น  การเดิน  การนอน  การวิ่ง  การเกิด  ความรัก  ความตาย   ความคิด  ความดี  ความรู้  ฯลฯ

. คำลักษณนาม  เป็นคำบอกลักษณะของนาม   แบ่งย่อยได้  ๖ ชนิด  ดังนี้

            ๕.๑ ลักษณนามบอกชนิด   เช่น  รูป  ใช้ กับ ภิกษุ  สามเณร

เล่ม  ใช้กับ    หนังสือ  เกวียน  เทียน  เข็ม  ตะไกร

ใบ     ใช้กับ   ตู้  หม้อ  ตุ่ม  หมอน

            ๕.๒ ลักษณนามบอกหมวดหมู่   เช่น

                                    ฝูง    ใช้กับ  วัว  ควาย  ปลา  นก

                                    กอง  ใช้กับ  ทหาร  ลูกเสือ  อิฐ  ทราย  ผ้าป่า

                                    นิกาย  ใช้กับ  ศาสนา  ลัทธิ

                        ๕.๓ ลักษณนามบอกสัณฐาน   เช่น

                                    วง   ใช้กับ  แหวน   วงกลม  ตะกร้อ  สักวา   วงดนตรี   แตรวง

                                    หลัง  ใช้กับ  เรือน  มุ้ง  ตึก

                                    แผ่น  ใช้กับ  กระดาษ  กระดาน  กระเบื้อง  สังกะสี

                                    บาน   ใช้กับ  ประตู   หน้าต่าง  กระจกเงา  กรอบรูป

                        ๕.๔  ลักษณนามบอกจำนวนและมาตรา   เช่น

                                    คู่   ใช้กับ  รองเท้า  ถุงเท้า  ช้อนส้อม

                                    โหล  ใช้กับ  ของที่รวมกันจำนวน  ๑๒ ชิ้น  เช่น  สมุด  ดินสอ  ปากกา

                        ๕.๕  ลักษณนามบอกอาการ   เช่น

                                    จีบ      ใช้กับ   พลู

                                    จับ       ใช้กับ  ขนมจีน

                                    มวน    ใช้กับ   บุหรี่

                        ๕.๖  ลักษณนามซ้ำชื่อ    เช่น

                                    เมือง   ประเทศ    ตำบล   จังหวัด   ทวีป   ฯลฯความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kroowut Icon เรียนภาษาไทยออนไลน์ 1 อ่าน 27,727 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon อักษรไทยและการผันวรรณยุกต์ อ่าน 6,151 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon พยัญชนะ และสระในภาษาไทย อ่าน 8,411 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ดาวน์โหลดสื่อการสอนภาษาไทย 8 อ่าน 87,162 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon เรียน กอไก่ จากภาพ 1 อ่าน 5,012 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำสันธาน 1 อ่าน 3,903 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำซ้ำ อ่าน 2,554 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำสมาส อ่าน 3,101 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำวิเศษณ์ อ่าน 2,877 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำกริยา 1 อ่าน 5,081 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำสรรพนาม 2 อ่าน 3,894 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำนาม อ่าน 3,325 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา