krukrub Icon

ครูครับดอทคอม 9

ดาวน์โหลดเอกสารใบงาน แบบฝึกหัด สื่อการสอนต่างๆ ฟรี! (บอร์ด 2)

krukrub Icon

ครูครับดอทคอม 8

รวมไฟล์รูปภาพสื่อการสอนดีมีประโยชน์แบบ jpg

krukrub Icon

ครูครับดอทคอม 7

รวมคลิปวีดีโอสอนสร้างสื่ออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Microsoft Word

krukrub Icon

ครูครับดอทคอม 6

รวมสื่อการเรียนรู้แนวใหม่

krukrub Icon

ครูครับดอทคอม 5

บทความน่าสนใจเขียนจากประสบการณ์ของตนเอง

krukrub Icon

ครูครับดอทคอม 4

ดาวน์โหลดอื่นๆ จิปาถะ หนังสือส่งเสริมการอ่าน วิจัยในชั้นเรียน

krukrub Icon

ครูครับดอทคอม 3

รวมเกมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระต่างๆ

krukrub Icon

ครูครับดอทคอม 2

ดาวน์โหลดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน cai ฟรี!

krukrub Icon

ครูครับดอทคอม 1

ดาวน์โหลดเอกสารใบงาน แบบฝึกหัด สื่อการสอนต่างๆ ฟรี!