คอนกรีตพิมพ์ลาย คืออะไร

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

คอนกรีตพิมพ์ลาย คืออะไร

ด้านรูปแบบ ลวดลายและสีสรร ของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย(Stamped Concrete)มีสีและลวดลายให้เลือกได้ตามความพอใจของผู้ใช้
- ด้านความแข็งแรง ความแข็งแรงของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย มีความแข็งแรงมากโดยการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ มีความแข็ง (Strenge)ตามความต้องการให้รับน้ำหนักได้ระดับใด หรือเพื่องานแบบไหน สนามหน้าบ้าน ลานจอดรถ ขอบสระว่ายน้ำ ฯลฯ บริการแนะนำฟรี
- ด้านราคา ราคาพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย(Stamped Concrete)เมื่อเทียบกับพื้นที่ทำจากวัสดุอื่นๆ ราคาค่าวัสดุและค่าแรงจะถูกกว่า หรือใกล้เคียง กับการปูพื้นด้วยกระเบื้องเกรด A
- ด้านคุณภาพ คุณภาพของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย(Stamped Concrete)ผลิตจากวัสดุเกรด A มีการใช้ปูนลงสีและเคลือบน้ำยาอะคลีลิค เพื่อป้องกันรังสียูวี การเกิดตะใคร่น้ำ และคราบสกปรกต่างๆ ขณะที่การปูพื้นอื่นๆ ไม่ได้มีการเคลือบน้ำยาอะคลีลิค
- ด้านการบำรุง ดูแลรักษา การดูแลรักษาพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย(Stamped Concrete)ดูแลง่ายกว่าพื้นชนิดอื่นๆใช้น้ำล้างออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดเหมือนพื้นชนิด อื่นๆ คล้ายกับการดูแลพื้นคอนกรีตทั่วไป
- ด้านความปลอดภัย พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย(Stamped Concrete)มีพื้นผิวที่ไม่เรียบลื่น จึงเหมาะกับพื้นที่นอกอาคารที่ป้องกันการลื่น หกล้ม ได้ดี

 สนใจติดต่อที่ช่าง


What is imprinted concrete?

- Styles, patterns and colors of the imprinted concrete floor (Stamped Concrete) There are colors and patterns to choose according to user satisfaction.

- strength Strength of imprinted concrete Very strong by using ready-mixed concrete with hardness (Strenge) as needed to support any weight level. Or for any kind of work, front yard, parking lot, swimming pool edge, etc. Free advice service.

- Price, the price of the printed concrete floor (Stamped Concrete) compared to the area made of other materials The cost of materials and labor will be cheaper. or nearby with floor tiles with grade A

- Quality The quality of the printed concrete floor (Stamped Concrete) Made from grade A materials, using cement to paint and coat with acrylic solution. to protect against UV rays the occurrence of algae and various stains while other flooring It is not covered with acrylic solution.

- Maintenance, maintenance, maintenance of stamped concrete floors Concrete) Easier to take care of than other types of floors. Use water to wash off easily. Without the need for cleaning agents like other types of floors, similar to general concrete floor care.

- Safety Stamped concrete floor Concrete) has an uneven surface. Therefore, it is suitable for outdoor areas that prevent slipping and falls well.

 สนใจติดต่อที่ช่าง


什么是压印混凝土?

- 样式、图案和颜色 压印的混凝土地板(压印 具体)有颜色和图案可以根据用户的满意度来选择。

- 力量 压印混凝土强度 根据需要使用具有硬度(强度)的预拌混凝土来支撑任何重量水平,从而非常坚固。或任何类型的工作,前院,停车场,游泳池边等。免费咨询服务。

- 价格,印刷混凝土地板的价格(Stamped 混凝土)与其他材料制成的面积相比 材料和人工成本会更便宜。或附近 地砖A级

- 质量印刷混凝土地板的质量(冲压 混凝土)由A级材料制成,使用水泥涂漆并涂上丙烯酸溶液。防止紫外线 藻类的发生 和各种污渍 而其他地板 它没有被丙烯酸溶液覆盖。

- 冲压混凝土地板的维护、保养和保养 混凝土)比其他类型的地板更容易打理,用水很容易洗掉。无需像其他类型的地板一样使用清洁剂,类似于一般的混凝土地板护理。

  • 安全 冲压混凝土地板 混凝土)具有不平整的表面。因此,它适用于防滑和防摔效果好的户外区域。

 สนใจติดต่อที่ช่าง


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา