ดูดส้วมคืออะไร

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ดูดส้วมคืออะไร
ดูดส้วม คือ การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ออกมาจากร่างกายของบ้านคุณที่อยู่ในบ่อพัก ซึ่งส่วนมากแล้วจะอยู่ใกล้บริเวณห้องน้ำ รอบ ๆ ตัวบ้าน บ้านแต่ละหลังจะมีบ่อพักสิ่งปฏิกูลที่ต่างกันกันออกไป ทั้งเรื่องของขนาด และจำนวนที่มีภายในบ้าน

โดยบ่อพักจะฝังอยู่ในดิน เห็นได้เพียงฝาขนาดกลม ๆ ไม่ใหญ่เท่าจานกินข้าวเห็นจะได้ โดยส่วนมากจะเป็นแบบบ่อซึม คือ น้ำซึมออกตามร่อง และพื้นดิน เหลือเพียงกากเอาไว้ โดยน้ำบางส่วน มีโอกาสเต็มได้หลายกรณี ทั้งใช้งานมานาน หรือน้ำฝนเข้า แต่หากเป็นกรณีน้ำฝนเข้า ไม่นานก็จะแห้งไปเองได้ เพราะน้ำซึมออกไปตามพื้นดินนั่นเอง

ชักโครกตันมีหลายสาเหตุ
แม้ว่าอาการข้างต้นจะเป็นหนึ่งอาการที่บ่งบอกถึงอาการส้วมเต็ม แต่จริง ๆ แล้วการที่ชักโครกเมือราดหรือกดแล้วทำงานช้ากว่าปกติ หรือที่เรียกว่า "ชักโครกตัน" นั้น ที่นอกเหนือจากการที่ส้วมเต็มแล้ว มีด้วยกันหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่ก็คือมีสิ่งของหล่นเข้าไปอุดตันในชักโครก เช่น สบู่ ผ้าอนามัย หรือกระดาษชำระ ทำให้เกิดการขวางทางน้ำ

วิธีแก้ไขชักโครกตันเบื้องต้น
1. ลูกยางปั๊ม
เป็นวิธีเบื้องต้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด วิธีใช้ให้สวมหัวลูกยางลงในคอชักโครก จากนั้นออกเเรง กดปั๊มเป็นจังหวะ แรงอัดของลูกยางจะช่วยดันสิ่งที่อุดตันอยู่ในท่อให้ไหลออกไป

2. โซดาไฟ
โซดาไฟนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อน ช่วยขจัดสิ่งที่อุดตันภายในชักโครกได้ วิธีใช้ให้ผสมโซดาไฟกับน้ำอุ่น จากนั้นค่อย ๆ เทลงไปในชักโครก ไม่นานสิ่งอุดตันก็จะหลุดไป แต่วิธีนี้ต้องระมัดระวังในการใช้งาน โดยใส่ถุงมือป้องกันขณะใช้งาน และระวังควันจากโซดาไฟเข้าตา

3. น้ำยาล้างท่ออุดตัน
น้ำยาประเภทนี้มักจะมีสารละลายไขมัน ช่วยละลายสิ่งอุดตันให้หลุดออกไปจากท่อชักโครกได้ แต่วิธีนี้ก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานเช่นกัน เพราะเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ข้อเเนะนำคือระมัดระวังในการใช้งาน เพราะสารเคมีประเภทนี้มักมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง โดยใส่ถุงมือป้องกันขณะใช้งาน

4. สายงูเหล็ก
ลักษณะเป็นเส้นโลหะยาว พร้อมหัวจับ วิธีใช้คือให้สอดสายโลหะลงไปในชักโครกให้ลึกที่สุด จากนั้นหมุนด้ามจับไปมา แรงหมุนจะช่วยทำให้สิ่งที่อุดตันหลุดออกไป

รับเหมางานสูบส้วม

What is toilet suction?
Sucking the toilet is to remove the sewage from the body of your home in the manhole. Most of which are located near the toilet area around the house. Each house has a different sewage pit. both matter of size and the number of homes

The manholes are buried in the soil. You can see only the round lid, not as big as a plate to eat. Most of them are in the form of seepages, i.e. the water seeps out in the grooves and the ground, leaving only the residue. by some water There are many possibilities. both used for a long time or rain water but if in the case of rain It will soon dry on its own. because the water seeps out on the ground
There are many reasons for a clogged toilet.
Although the above symptoms are one of the most indicative of a full toilet, actually flushing when pouring or pressing is slower than usual. Also known as "tons of toilets" that, in addition to the toilets are full. There are many reasons. Most of the time, things get stuck in the toilet, such as soap, sanitary pads, or toilet paper. causing a water obstruction

Basic way to fix a clogged toilet
1. Rubber pump
It is the most popular introductory method. How to use to put the rubber ball head into the neck of the toilet then go out press the pump rhythmically The compression of the rubber will help push the blockage in the pipe to flow out.

2. Caustic Soda
Caustic soda is corrosive. Helps to eliminate clogging within the toilet. To use, mix caustic soda with warm water, then slowly pour it into the toilet. Soon the blockage will come off. But this method must be careful in use. by wearing protective gloves while in use And be careful of the smoke from the caustic soda in the eyes.

3. Clogged pipe cleaner
This type of solution usually contains a fat solution. Helps dissolve blockages to come out of the toilet pipe. But this method must be used with caution as well. because it is a highly corrosive chemical The recommendation is to be careful when using it. Because these types of chemicals are often highly corrosive. by wearing protective gloves while in use
ดูดส้วมคืออะไร
ดูดส้วม คือ การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ออกมาจากร่างกายของบ้านคุณที่อยู่ในบ่อพัก ซึ่งส่วนมากแล้วจะอยู่ใกล้บริเวณห้องน้ำ รอบ ๆ ตัวบ้าน บ้านแต่ละหลังจะมีบ่อพักสิ่งปฏิกูลที่ต่างกันกันออกไป ทั้งเรื่องของขนาด และจำนวนที่มีภายในบ้าน

โดยบ่อพักจะฝังอยู่ในดิน เห็นได้เพียงฝาขนาดกลม ๆ ไม่ใหญ่เท่าจานกินข้าวเห็นจะได้ โดยส่วนมากจะเป็นแบบบ่อซึม คือ น้ำซึมออกตามร่อง และพื้นดิน เหลือเพียงกากเอาไว้ โดยน้ำบางส่วน มีโอกาสเต็มได้หลายกรณี ทั้งใช้งานมานาน หรือน้ำฝนเข้า แต่หากเป็นกรณีน้ำฝนเข้า ไม่นานก็จะแห้งไปเองได้ เพราะน้ำซึมออกไปตามพื้นดินนั่นเอง

ชักโครกตันมีหลายสาเหตุ
แม้ว่าอาการข้างต้นจะเป็นหนึ่งอาการที่บ่งบอกถึงอาการส้วมเต็ม แต่จริง ๆ แล้วการที่ชักโครกเมือราดหรือกดแล้วทำงานช้ากว่าปกติ หรือที่เรียกว่า "ชักโครกตัน" นั้น ที่นอกเหนือจากการที่ส้วมเต็มแล้ว มีด้วยกันหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่ก็คือมีสิ่งของหล่นเข้าไปอุดตันในชักโครก เช่น สบู่ ผ้าอนามัย หรือกระดาษชำระ ทำให้เกิดการขวางทางน้ำ

วิธีแก้ไขชักโครกตันเบื้องต้น
1. ลูกยางปั๊ม
เป็นวิธีเบื้องต้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด วิธีใช้ให้สวมหัวลูกยางลงในคอชักโครก จากนั้นออกเเรง กดปั๊มเป็นจังหวะ แรงอัดของลูกยางจะช่วยดันสิ่งที่อุดตันอยู่ในท่อให้ไหลออกไป

2. โซดาไฟ
โซดาไฟนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อน ช่วยขจัดสิ่งที่อุดตันภายในชักโครกได้ วิธีใช้ให้ผสมโซดาไฟกับน้ำอุ่น จากนั้นค่อย ๆ เทลงไปในชักโครก ไม่นานสิ่งอุดตันก็จะหลุดไป แต่วิธีนี้ต้องระมัดระวังในการใช้งาน โดยใส่ถุงมือป้องกันขณะใช้งาน และระวังควันจากโซดาไฟเข้าตา

3. น้ำยาล้างท่ออุดตัน
น้ำยาประเภทนี้มักจะมีสารละลายไขมัน ช่วยละลายสิ่งอุดตันให้หลุดออกไปจากท่อชักโครกได้ แต่วิธีนี้ก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานเช่นกัน เพราะเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ข้อเเนะนำคือระมัดระวังในการใช้งาน เพราะสารเคมีประเภทนี้มักมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง โดยใส่ถุงมือป้องกันขณะใช้งาน

4. สายงูเหล็ก
ลักษณะเป็นเส้นโลหะยาว พร้อมหัวจับ วิธีใช้คือให้สอดสายโลหะลงไปในชักโครกให้ลึกที่สุด จากนั้นหมุนด้ามจับไปมา แรงหมุนจะช่วยทำให้สิ่งที่อุดตันหลุดออกไป

What is toilet suction?
Sucking the toilet is to remove the sewage from the body of your home in the manhole. Most of which are located near the toilet area around the house. Each house has a different sewage pit. both matter of size and the number of homes

The manholes are buried in the soil. You can see only the round lid, not as big as a plate to eat. Most of them are in the form of seepages, i.e. the water seeps out in the grooves and the ground, leaving only the residue. by some water There are many possibilities. both used for a long time or rain water but if in the case of rain It will soon dry on its own. because the water seeps out on the ground
There are many reasons for a clogged toilet.
Although the above symptoms are one of the most indicative of a full toilet, actually flushing when pouring or pressing is slower than usual. Also known as "tons of toilets" that, in addition to the toilets are full. There are many reasons. Most of the time, things get stuck in the toilet, such as soap, sanitary pads, or toilet paper. causing a water obstruction

Basic way to fix a clogged toilet
1. Rubber pump
It is the most popular introductory method. How to use to put the rubber ball head into the neck of the toilet then go out press the pump rhythmically The compression of the rubber will help push the blockage in the pipe to flow out.

2. Caustic Soda
Caustic soda is corrosive. Helps to eliminate clogging within the toilet. To use, mix caustic soda with warm water, then slowly pour it into the toilet. Soon the blockage will come off. But this method must be careful in use. by wearing protective gloves while in use And be careful of the smoke from the caustic soda in the eyes.

3. Clogged pipe cleaner
This type of solution usually contains a fat solution. Helps dissolve blockages to come out of the toilet pipe. But this method must be used with caution as well. because it is a highly corrosive chemical The recommendation is to be careful when using it. Because these types of chemicals are often highly corrosive. by wearing protective gloves while in use

4. Steel Snake Line
It looks like a long metal line with a chuck. How to use it is to insert the metal line into the toilet as deep as possible. Then turn the handle back and forth. The rotational force will help loosen the blockage.

รับเหมางานสูบส้วม

什么是马桶吸力?
吸马桶就是把你家身体里的污水在沙井里吸走。大部分都位于房子周围的厕所区附近,每个房子都有不同的污水坑。大小问题 和房屋的数量

沙井被埋在土壤中。只能看到圆盖,没有盘子那么大吃。大多为渗水形式,即水从沟渠和地面渗出,只留下残渣。一些水 有很多可能性。两者都使用了很长时间 或雨水 但如果在下雨的情况下 它很快就会自行变干。因为水会渗到地上
马桶堵塞的原因有很多。
尽管上述症状是马桶已满的最明显表现之一,但实际上在倾倒或按压时冲洗比平时慢。又名“吨厕所”即,除此之外的厕所都满了。有很多原因。大多数时候,东西会卡在马桶里,比如肥皂、卫生巾或卫生纸。造成水阻塞

修理堵塞的马桶的基本方法
1、橡胶泵
这是最流行的介绍方法。怎么用它把橡皮球头塞进马桶的脖子里。然后出去 有节奏地按压泵 橡胶的压缩将有助于推动管道中的堵塞物流出。

2. 烧碱
苛性钠具有腐蚀性。有助于消除马桶内的堵塞。使用时,将烧碱与温水混合,然后慢慢倒入马桶中。很快,堵塞就会消失。但是这种方法在使用时一定要小心。使用时戴防护手套 并注意眼睛中烧碱产生的烟雾。

3. 堵塞管道清洁器
这种类型的溶液通常包含脂肪溶液。有助于溶解从马桶管道中排出的堵塞物。但这种方法也必须谨慎使用。因为它是一种腐蚀性很强的化学品 建议使用时要小心。因为这些类型的化学品通常具有很强的腐蚀性。使用时戴防护手套

4. 钢蛇线
它看起来像一根带夹头的长金属线,使用方法是将金属线尽可能深地插入马桶。然后来回转动手柄。旋转力将有助于松开堵塞物。

รับเหมางานสูบส้วม

 

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา