18 ไอเดียการจัดสวนเเบบง่ายๆ ไม่ว่าส่วนไหนของบ้านก็เป็นสวนได้

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

18 ไอเดียการจัดสวนเเบบง่ายๆ ไม่ว่าส่วนไหนของบ้านก็เป็นสวนได้

สวน เป็นพื้นที่ผ่อนคลายสำหรับสมาชิกในบ้านอีกจุดหนึ่ง เเต่ละบ้านมีพื้นที่หรือมุมที่จะสร้างสรรค์มุมสวนหน้าบานสวยๆได้ไม่เท่ากัน บางคนอาจจะมีพื้นที่เล็ก บางคนอาจจะมีพื้นที่กว้าง หรือบางบ้านอาจจะไม่มีส่วนของพื้นดินไว้ให้ปลูกต้นไม้เลย วันนี้เพื่อความสดชื่น เรานำ 21 ไอเดียการจัดสวนเเบบง่ายๆ มาให้ดูกันเป็นตัวอย่าง ไม่ว่าพื้นที่ตรงไหนของบ้านก็กลายเป็นสวนสวยๆ ได้ เผื่อว่าใครกำลังมองหาไอเดียเกี่ยวกับการจัดสวนหน้าบ้าน ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ก็มาสามารถนำไปเป็นแบบเพื่อทำให้บรรยากาศบ้านของคุณดูสวยขึ้นมาทันตา รับรองว่าคุณจะได้สวนหน้าบ้านไปอวดเพื่อนๆ แล้ว ซึ่งการจัดสวนนั้นจะช่วยทำให้บ้านของคุณดูสวยได้ในพริบตา ไปชมกันเลยดีกว่า
1.สวนหย่อมที่มุมบ้าน
2.สวนผักกินได้ ให้บ้านสวยได้ด้วย
3.ผนังเขียวกับพื้นที่สวนสีเขียว
4.สวนตกเเต่ง
5.สวนน้อยข้างโรงจอดรถ
6.สวนริมกำเเพงเเบบเรียบง่าย
7.สวนหย่อมปกปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
8.สวนริมหน้าต่าง
9.สวนหินมุมบ้าน
10.สวนหย่อมโดดเด่นท่ามกลางทางเดิน
11.กำเเพงชนบทกับพุ่มไม้ข้างกำเเพง
12.อิฐบล็อคทางเดินกลางสวน
13.ไม้ตระกูลตะบองเพชรเพิ่มความน่าสนใจให้สวนได้
14.สวนน้อยริมระเบียง
15.สวนกระถางเเบบเเขวน
16.พื้นที่สวนขนาดเล็ก
17.สวนผนังสวยด้วยไม้ไผ่
18.สวนสวยเเบบ DIY

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


18 Simple Gardening Ideas Any part of the house can be a garden.

The garden is another relaxing area for the members of the house. Each house has different areas or corners that can create a beautiful front garden corner. Some people may have a small area. Some people may have a wide area. Or some houses may not have a part of the ground for planting trees at all. Today, for freshness, we bring 21 simple gardening ideas. Let's look at it as an example. Any area of ​​the house can become a beautiful garden. In case anyone is looking for ideas about landscaping in front of the house, planting trees, flowers, ornamental plants can be used to make the atmosphere of your home look beautiful. come up immediately Guarantee that you will have a front yard to show off to your friends, which landscaping will help make your home look beautiful in no time. Let's go see it.

1. Garden in the corner of the house

2. Edible vegetable garden Make the house beautiful.

3. Green wall and green garden area

4. Decorative garden

5. Little garden next to the garage

6. Simple wall garden

7. The garden conceals electrical appliances.

8. Garden by the window

9. Stone garden in the corner of the house

10. The garden stands out among the walkways.

11. Rustic wall and bushes beside the wall

12. Brick block walkway in the middle of the garden

13. Cactus plants can add interest to the garden.

14. Little garden on the balcony

15. Hanging Pot Garden

16. Small garden area

17. Beautiful wall garden with bamboo

18. DIY beautiful garden

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


18个简单的园艺创意 房子的任何部分都可以是花园。

花园是家庭成员的另一个休闲区。每个房子都有不同的区域或角落,可以创造一个美丽的前花园角落。有些人可能有一个小区域。有些人可能有一个广阔的领域。或者有些房屋可能根本没有一部分土地用于植树。今天,为了新鲜,我们带来了 21 个简单的园艺创意。让我们以它为例。房子的任何区域都可以成为一个美丽的花园。如果有人在房子前面寻找美化的想法,种植树木、花卉、观赏植物都可以让你家的气氛看起来很漂亮。上来立即地 保证您将有一个前院向您的朋友炫耀,这样的景观美化将有助于让您的家立刻变得美丽。我们去看看吧。

1.房子角落的花园

2. 食用菜园 让房子变得漂亮。

3、绿墙和绿化园区

4. 装饰花园

5.车库旁边的小花园

6.简单的围墙花园

7.花园隐藏电器。

8.窗边花园

9.屋角的石园

10. 花园在人行道中脱颖而出。

11. 质朴的墙壁和墙边的灌木丛

12. 花园中间的砖块走道

13. 仙人掌植物可以为花园增添趣味。

14.阳台上的小花园

15. 悬壶花园

16.小花园区

17. 美丽的竹墙花园

18.DIY美丽的花园

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา