5 เทคนิคจัดสวน เองฉบับวิชามารประหยัดงบก็สวยปังได้ไม่ต้องจ้าง!

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

5 เทคนิคจัดสวน เองฉบับวิชามารประหยัดงบก็สวยปังได้ไม่ต้องจ้าง!
1.ลองใช้ดอกไม้สีสดๆ ดูสิ
ดอกไม้สีสันสดใสคือทางเลือกที่ดีสำหรับการจัดสวน เพราะมันจะลดบรรยากาศอึมครึม ทำให้น่ามองขึ้น ดึงความสนใจของผู้มาเยือนได้อยู่หมัด และสีที่จัดจ้านจะทำให้พื้นที่ของสวนได้รับการเติมเต็มกว่าที่เคย

2.ใช้ก้อนหินเพื่อตัดขอบ
ก้อนหินจะเป็นตัวเอกสำหรับการตัดขอบ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนภายในสวนชัดเจนขึ้น ระหว่างกลุ่มดอกไม้กับพื้นหญ้า พยายามเลือกใช้ก้อนหินที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันเพื่อความเป็นระเบียบ และนอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว ก้อนหินยังเป็นตัวเลือกที่มีราคาย่อมเยาที่สุดแทนการใช้ก้อนอิฐอีกด้วย

3.พยายามเพาะปลูกเองก่อนที่จะซื้อไม้ต้นใหญ่มา
ถ้ามีเวลาเหลือเฟือ และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบร้อน ก็ลองเพาะเมล็ด ปลูกต้นกล้าเองก่อนที่จะซื้อมาสิ รับรองว่าการเฝ้าดูต้นไม้เล็กๆ เติบโต เป็นอะไรที่มีความสุขสุดๆ และวิธีปลูก ต้นไม้ดอกไม้หลายชนิดก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ของอย่างนี้ต้องลองแล้วถึงจะรัก

4.ปุ๋ยคือสิ่งสำคัญ
ไม่ว่าจะเพาะต้นกล้าเองหรือซื้อต้นไม้มา เมื่อนำมาลงดิน สวนของเราก็ควรจะต้องได้รับการดูแล เพิ่มสารอาหารลงไปในดิน และปุ๋ยที่นำมาใช้ ปุ๋ยหมักคืออีกทางเลือกของคนงบน้อย แค่นำของเสียที่เหลือจากวัตถุดิบในห้องครัวมาหมักอย่างถูกวิธี เท่านี้ก็จะได้สิ่งที่สามารถนำมาบำรุงสวนของคุณให้สวยต่อไปได้นานๆ

5.ซื้อต้นกล้าก่อนต้นไม้
ต้นกล้าส่วนมากจะมีราคาถูกกว่าต้นไม้ การทะนุถนอมดูแลก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งเหมือนกันนะ สำหรับการจัดการสวนของตัวเองให้ร่มรื่นและยังประหยัด แต่ผลที่ได้ตามหลัง 5-10 ปียังไงก็คุ้มค่าแน่นอน

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


5 Techniques for landscaping by yourself, Monk's edition, saving budget, can be beautiful, no need to hire!

  1. Try using fresh flowers.

Colorful flowers are a great choice for landscaping. because it will reduce the gloomy atmosphere make it more attractive Attracts the attention of visitors And the bold colors make the garden space more fulfilling than ever.

2. Use a stone to cut the edges.

The boulder will be stellar for cutting edges. It is an important element that will make the separation of spaces in the garden clearer. between the flowers and the grass Try to use rocks of similar shape to keep things organized. And besides the beauty Stones are also the most affordable alternative to bricks.

3. Try to grow your own plants before buying a big tree.

if there is plenty of time and there is no need to hurry try to plant seeds Grow your own seedlings before you buy them. Watching the little plants grow is a blissful thing, and planting a variety of flowers isn't as difficult as you might think. You have to try something like this to love it.

Fertilizer is important

Either grow your own seedlings or buy a tree. when brought to the ground Our garden should also be taken care of. add nutrients to the soil and fertilizers used Compost is another option for low budget people. Just ferment the waste left over from kitchen ingredients properly. This way, you will get something that can be used to nourish your garden to be beautiful for a long time.

5. Buy seedlings before the trees.

Most saplings are cheaper than trees. Caring is another challenge as well. For managing your own garden to be shady and economical. But the results after 5-10 years are definitely worth it.

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


自己造景的5个技巧,和尚版,省预算,也能美,不用雇!

1. 尝试使用鲜花。

五颜六色的花朵是园林绿化的绝佳选择。因为它会减少阴郁的气氛 让它更有吸引力 吸引游客的目光 大胆的色彩使花园空间比以往任何时候都更加充实。


2. 用石头切割边缘。

巨石将是恒星的切割边缘。这是一个重要的元素,可以使花园中的空间分隔更加清晰。在花草之间 尝试使用形状相似的岩石来保持井井有条。而且除了颜值 石头也是砖的最实惠的替代品。

3.在购买大树之前尝试种植自己的植物。

如果时间充裕 不需要着急 尝试播种 在购买之前种植自己的幼苗。看着小植物长大是一件很幸福的事情,种下各种各样的花也没有你想象的那么难。你必须尝试这样的事情才能爱上它。

肥料很重要

要么自己种苗,要么买一棵树。当被带到地面时 我们的花园也应该得到照顾。给土壤添加养分 和使用的肥料 堆肥是低预算人群的另一种选择。只需适当发酵厨房食材留下的废物即可。这样,你会得到一些可以用来滋养你的花园很长一段时间的东西。

5. 树前买苗。

大多数树苗比树木便宜。照顾也是另一个挑战。管理您自己的花园阴凉和经济 但5-10年后的结果绝对值得。

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

19 วันที่ผ่านมา
7 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ปลวก คืออะไร อ่าน 9 5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย อ่าน 9 6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ อ่าน 9 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ทนายความ อ่าน 9 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon การจัดโต๊ะอาหารแบบbuffet อ่าน 9 10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ อ่าน 8 10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา