ประโยชน์

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

1. เวลาการติดตั้งที่รวดเร็วกว่า

2. ผิวหน้าสามารถทนทาน ต่อรอยขูดขีด แรงกดกระแทกได้ดีกว่า

3. สามารถเลือกสีผิวหน้าให้เป็นลวดลายที่ต้องการได้ ในขณะที่ไม้ปาร์เกต์มีตาไม้จริง ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

4. ผิวหน้าไม่ทำให้ลื่นล้ม

5. สามารถทนความร้อนได้ในระดับหนึ่ง ทนต่อสารเคมี และไม่ติดไฟ

6. พื้นไม่เก็บฝุ่นและเชื้อโรค ต่างจากพรม และกระเบื้อง

7. ทำความสะอาดได้ง่าย

8. เหมาะกับการใช้งานในร่ม ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ห้องประชุม ทั้งนี้ควรเลือกรุ่นความแข็งแรงให้เหมาะสม

9. สามารถปูซ้ำใหม่ได้ทันทีหากต้องการโยกย้าย

   ติอต่อช่างรับเหมา

Faster installation time

2. The surface can be more resistant to scratches, pressure and impact.
3. You can choose the color of the face to be the desired pattern. while parquet has real wood eyes. that cannot be avoided
4. The surface does not make it slip.
5. Able to withstand a certain degree of heat, chemical resistance and non-flammable.
6. The floor does not collect dust and germs, unlike carpets and tiles.
7. Easy to clean
8. Suitable for indoor use, residential, shop, meeting room, should choose the appropriate strength model.
9. Can be re-paved immediately if wanting to migrate

   ติอต่อช่างรับเหมา

1.更快的安装时间
2. 表面可以更耐划伤、耐压、耐冲击。
3.您可以选择面部的颜色作为所需的图案。而镶木地板有真正的木眼。无法避免的
4.表面不会使其滑动。
5. 能承受一定程度的热、耐化学性和不易燃性。
6. 与地毯和瓷砖不同,地板不会积聚灰尘和细菌。
7.易于清洁
8、适用于室内、住宅、商店、会议室,应选择合适强度的型号。
9.如果要迁移可以立即重新铺设

   ติอต่อช่างรับเหมา

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา