รับจ้างยกบ้าน เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย โทร 090-9218474

lookmoo1981 profile image lookmoo1981
รับจ้างยกบ้านใกล้ฉัน รับจ้างยกบ้าน รับยกบ้านต่ำทำให้สูง หมุนบ้านทั้งหลัง บริการดี ราคาถูก
รับจ้างดีดบ้าน เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
รับจ้างดีดบ้านใกล้ฉัน เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
รับจ้างดีดบ้านราคา เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
รับจ้างยกบ้านราคา เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
รับยกบ้าน เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย


 
บ้านชั้นเดียวยกสูง หมุนบ้านทั้งหลังให้ได้ทางทิศทางที่ท่านต้องการ โดยรับงานทั้ง บ้านปูน บ้านไม้ บ้านชั้นเดียว
ดีดบ้าน เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
รับดีดบ้าน เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
ยกบ้านปูน เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
 เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทยช่างยกบ้านปูนใกล้ฉัน 
รับดีดบ้านไม้ราค เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
บ้านชั้นเดียวยกสูง เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย


 
บริการยกบ้านเลื่อนที่ตั้งบ้าน ยกบ้านเก่าทำใหม่ กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน ราคาเป็นกันเองบริการดีดบ้านไม้ต่างๆ เราทำแบบแน้นความปลอดภัยของตัวบ้าน หรือศาลา ไม่ให้รับความเสียหาย
บ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
บ้านยกพื้นสูง เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
บ้านไม้ยกสูง เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
บ้านยกสูงชั้นเดียว เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
บ้านทรงปั้นหยายกพื้นสูง เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
บ้านยกพื้นสูง1เมตร เขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย


บริการดีดบ้านเขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย    กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน เรายินดีให้บริการทุกท่าน
บริการยกบ้านเลื่อนที่ตั้งบ้าน ยกบ้านเก่าทำใหม่ กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน ราคาเป็นกันเอง
ช่าง บริการดีดบ้านไม้ต่างๆ เราทำแบบแน้นความปลอดภัยของตัวบ้าน หรือศาลา ไม่ให้รับความเสียหาย 
บริการดีดบ้าน  ยก เลื่อน บ้าน ศาลา โรงเรียน ให้บริการทั่วประเทศ สนใจติดต่อสอบถามได้บริการดีดบ้าน ดีดอาคาร เคลื่อนย้ายที่ตั้ง หรือยกให้สูงขึ้น ในราคาที่เป็นกันเอง
ช่างดีดตึกเขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
ดีดบ้านเขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
เลื่อนบ้านเขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
หมุนบ้านเขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
ดีดศาลาเขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
เปลี่ยนเสาบ้านปูนเขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย
ยกบ้านหนี้น้ำท่วมเขตนวลจันทร์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ก้ามปู สวนเสรีไทย


 
การดีดบ้าน ยกบ้าน  เลื่อนบ้าน เป็นงานช่างอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงบ้าน ซ่อมบ้าน 
หรือแก้ปัญหาบ้านเช่น บ้านทรุด เปลี่ยนเสา เปลี่ยนคาน หรือแม้แต่การแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้าน
ที่เกิดจากพื้นบ้านต่ำกว่าบริเวณรอบบ้าน ดีดบ้าน นั้นจะทำด้วยการยกบ้านทั้งหลังขึ้นโดยใช้รอกยก 
ด้วยจำนวนรอกที่ใช้ยกนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเสาบ้าน โครงสร้างบ้าน และ น้ำหนักบ้าน 
การยกบ้านและดีดบ้านควรทำภายใต้การควบคุมดูแลจากวิศวกรโครงสร้างที่มีประสบการณ์และเชียวชาญเพื่อให้บ้านที่ทำการยกได้มาตรฐานและไม่เกิดการทรุดตัวหลังจากทำสำหรับสิ่งที่คุณควรทราบก่อนการทำจะได้แก่

1. การยกบ้านและดีดบ้าน  ตามหลักกฎหมายถือเป็นการดัดแปลงอาคารดังนั้นก่อนทำคุณจำเป็นต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นกันเสียก่อนและตามกฎหมายต้องมีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงาน
2. การยกบ้าน  จำเป็นต้องเพิ่มบันไดหรือทำทางลาดเพื่อเข้าสู่ตัวบ้านทำให้พื้นที่ในการใช้สอยแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผู้พักอาศัยบางคนได้โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุที่ต้องเดินขึ้นบันไดที่สูงขึ้นกว่าเดิม
3. ค่าใช้จ่ายในการดีดบ้าน  จะค่อนข้างสูงหรืออาจจะประมาณครึ่งหนึ่งของการปลูกบ้านใหม่กันเลยทีเดียวดังนั้นเจ้าของบ้านจึงควรพิจารณาในเรื่องนี้ให้ดีว่าต้องการดีดบ้านหรือนำเงินไปปรับปรุงบ้านในส่วนอื่นเพื่อให้ได้บ้านที่สวยและสมบูรณ์แบบกว่าในปัจจุบัน
4. ควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ของผู้รับยกบ้าน  อย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าสามารถทำการยกบ้านได้จริงและมีประสบการณ์ในการทำเพราะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงดังนั้นผลงานที่ออกมาควรได้มาตรฐานและมีคุณภาพ รวมไปถึงต้องปลอดภัยสำหรับทุกคน
 
ในบางครั้งการยกบ้านก็อาจทำเพราะฐานรากเดิมเกิดการทรุดตัวโดยกำแพงมักร้าวเป็นแนวเฉียงจนสังเกตได้การยกบ้านจะเป็นการช่วยแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือควรเลือกทำกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพียงเท่านั้นความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน