หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง โทร 063-9959152

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

รับเหมาระบบไฟฟ้า บริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้านครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง งานออกแบบ ติดตั้งระบบ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าโรงงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง อื่นๆ
หม้อแปลงไฟฟ้านครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง
หม้อแปลงไฟฟ้าโรงงานนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง
หม้อแปลงไฟฟ้าราคานครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้ารีสอร์ทนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง
สูตรหม้อแปลงไฟฟ้านครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง


[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]


บริการปักเสาไฟฟ้า ปักเสาป้าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหม้อแปลง เดินสายไฟฟ้า เดินสายเคเบิ้ล พายสายไฟฟ้า พาดสายเคเบิ้ล ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์โรงงาน ออกแบบติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน ติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เช่น ล่อฟ้า ดอร์ปเอ้าท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ สวิตซ์ตัดตอน และอื่น ๆ

[​IMG][​IMG]


รับปักเสาไฟฟ้านครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้านครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง
ซ่อมหม้อเปลงไฟฟ้านครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง
เดินสายไฟฟ้านครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง
รื้อถอนงานระบบไฟฟ้านครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง

[​IMG][​IMG]


รับออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

- รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA ขึ้นไป สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง อื่นๆ
- ซ่อมและรับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1MVA ขึ้นไป สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย : ดูข้อมูลการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรง สถานีไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Subsation) Click
งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลัง
บริษัทเป็นผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า บริการด้าน งานออกแบบ ติดตั้งระบบ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าโรงงาน ทุกประเภท อาทิเช่น

[​IMG][​IMG]
[​IMG]

[​IMG]


งานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

งานตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงแรม
งานออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ตู้สวิทซ์บอร์ด MDB ตู้คอนโทรล
งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำทุกขนาด
งานระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
งานจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ไฟฟ้า

[​IMG]


ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แบบแขวน (เสาเดี่ยว)

หม้อแปลง ขนาดตั้งแต่ 50-160 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 1,000 kg.) ใช้เสา 12.00 m.
หม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 1,200 kg.) ใช้เสา 12.20 m.
แบบนั่งร้าน (เสาคู่)
หม้อแปลง ขนาดตั้งแต่ 50-500 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 3,000 kg.) ใช้เสาคู่ 12 m. ระยะห่างระหว่างเสา 3 m. (ใช้คานยาว 3.45 m.)
หม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 4,500 kg. ใช้เสาคู่ 12 m. ระยะห่างระหว่างเสา 4 m. (ใช้คานยาว 4.60 m.)

[​IMG]

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา